Park Olszyna w Warszawie

Park Olszyna w Warszawie. Stary asfalt zastąpiła drewniana kładka!

Park Olszyna w Warszawie to zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna, zwyczajowo park Olszyna – teren zieleni w Warszawie o powierzchni 2,23 ha znajdujący się na terenie dzielnicy Bielany, pomiędzy ulicami: Gąbińską, Romaszewskiego (dawną Duracza), Broniewskiego, trasą Armii Krajowej, na skraju osiedla Słodowiec. Niedawno park przeszedł renowację, dzięki której usunięto stary, popękany asfalt. W jego miejscu pojawiła się nowa drewniana kładka, która z pewnością usprawnia korzystanie z uroków parku.

W ramach renowacji Park Olszyna w Warszawie wzbogacił się w całkowicie nową drewnianą kładkę, która zastąpiła stary popękany asfalt, którego usunięto aż 80 ton (!). Nowa 160-metrowa ścieżka z modrzewia została podwieszona ponad powierzchnią gruntu, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Warto również dodać, że kładce towarzyszą nowe tarasy widokowe. Autorem projektu jest Piotr Walas, radny dzielnicy Bielany, który wyjaśnił, że zmiana nawierzchni poprawi komunikację pieszą mieszańców, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi.


Dzielnica Bielany zajmuje powierzchnię ponad 3200 ha i położona jest na lewobrzeżnych tarasach Wisły, które oddzielone są od wysoczyzny polodowcowej malowniczą, dochodząca do kilkunastu metrów wysokości, Skarpą Warszawską. Znaczną część (64,2%) powierzchni dzielnicy stanowią tereny zieleni (lasy, parki, zieleńce, ogródki działkowe, zieleń towarzysząca osiedlom mieszkaniowym, uprawy rolnicze itp.). Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe, harmonijne połączenie ukształtowania terenu ze znajdującą się tu roślinnością, Bielany różnią się od innych dzielnic warszawskich.

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański ze szczególnie bogatym światem ptaków i owadów. Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Bielany III, przy ul. Perzyńskiego i przy ul. Aspekt, zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej porze roku, przyciągają mieszkańców całej Warszawy. Dość rozwinięta sieć dużych, nowoczesnych, posiadających atesty i spełniających normy bezpieczeństwa placów zabaw, również umożliwia najmłodszym bielańczykom kontakt z przyrodą.

“Taki odbiór dzielnicy przez warszawiaków zobowiązuje władze Bielan do wytężonego wysiłku i troski o środowisko naturalne. Pielęgnacja zieleni miejskiej, utrzymanie czystości na terenach będących we władaniu m. st. Warszawy, utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych i ogólnodostępnych ujęć wody pitnej oraz edukacja ekologiczna to zasadnicze zadania, na jakie przeznaczane są środki finansowe z budżetu dzielnicy.” – czytamy na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany

Czytaj też: Ekologia | Polska | Warszawa | Zieleń | Drewno | Architektura | Park  |

źródło: Urząd Dzielnicy Bielany 
zdjęcia: Urząd Dzielnicy Bielany 

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły