ZOO w Gdańsku: pawilon ptaków afrykańskich zostanie rozbudowany

Pawilon ptaków afrykańskich z gdańskiego ZOO zostanie rozbudowany i zmodernizowany. W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pawilonu dla flamingów, ibisów i innych ptaków afrykańskich żyjących w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Elementem dokumentacji będzie przebudowa Potoku Rynarzewskiego przebiegającego przez teren oliwskiego ogrodu. Będzie to druga próba wyłonienia wykonawcy projektu.

Gdański Ogród Zoologiczny zajmuje powierzchnię około 100ha, położony jest w Dolinie Leśnego Młyna. Przez jego teren przepływa Potok Rynarzewski. Pawilon ptaków afrykańskich to jeden z najchętniej odwiedzanych obiektów na terenie gdańskiego ZOO.

W ramach przetargu powstanie projekt obejmujący dwa elementy; dokumentację projektową dotyczącą pawilonu głównego dla ptaków afrykańskich wraz z mniejszymi pawilonami dla ibisów, pelikanów, wolierę z niewielkimi basenami, skałkami i trasami zwiedzania dla odwiedzających; dokumentację projektową dotyczącą przebudowy (renaturyzacji) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich.


Projekt obejmie zaplanowanie nowej ekspozycji pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich. Teren przewidziany pod pawilon znajduje się w południowej części ogrodu, między wybiegiem lwów, bongo i kucy szetlandzkich. Obecnie obszar planowanej ekspozycji pełni funkcję terenu rekreacyjnego dla zwiedzających, część tego obszaru jest porośnięta drzewami oraz krzewami. Na miejscu zaprojektowany będzie pawilon główny dla ptaków wraz z kilkoma mniejszymi pawilonami przeznaczonymi dla ibisów, flamingów i pelikanów. Ponadto w projekcie ma znaleźć się woliera dla ptaków z niewielkimi basenami i skałkami.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, w najbliższych latach przewiduje się także przebudowę koryta Potoku Rynarzewskiego na odcinku od ok. 10 m przed projektowaną wolierą do rowu znajdującego się po południowej stronie ul. Kościerskiej. W miejscach krzyżowania się trasy zwiedzania z korytem potoku wykonane zostaną kładki wyniesione powyżej górnej krawędzi skarp.

Prace projektowe mają potrwać 12 miesięcy. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni. Otwarcie ofert planowane jest na przełom marca i kwietnia. Pierwszy przetarg dotyczący projektu został unieważniony ze względu na zbyt wysokie oferty, które przekraczały budżet zakładany na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia.

Czytaj też: Polska | Gdańsk | Zwierzęta | Ekologia | Architektura

źródło: gdansk.pl