Piesi górą! Nowa ulica w Łodzi zamiast dużego parkingu

W Łodzi powstanie nowa ulica. To efekt przebicia przejścia między ulicami Sienkiewicza i Wschodnią. Ulica powstanie kosztem likwidacji części miejsc parkingowych.

To będzie jedna z najbardziej nietypowych inwestycji drogowych w Łodzi. Miasto planuje budowę przebicia wewnątrz kwartałowego między ulicami Sienkiewicza i Wschodnią. Celem jest stworzenie zielonego pasażu z nowymi meblami miejskimi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi wraz z przestrzenią publiczną. Wzdłuż nowych jezdni i chodników pojawią się nowe meble miejskie i oświetlenie. Posadzone zostaną drzewa i krzewy, które nocą będą podświetlane.

Powstanie nowa przestrzeń publiczna dla mieszkańców z dużą ilością zieleni. Przystosowana będzie oczywiście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koncepcja tego przebicia była konsultowana z mieszkańcami i jest zgodna z ich oczekiwaniami – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Inwestycja ta to element większej układanki drogowej w tym rejonie. Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone poprzez przebicie kwartału ulic Narutowicza – Sienkiewicza – Traugutta – Piotrkowska, co usprawni komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Narutowicza oraz pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji wewnątrz dotychczas niezagospodarowanego kwartału.

W miejscu, w którym powstanie przebicie Wschodnia – Sienkiewicza obecnie dominuje beton i asfalt. Dzięki tej inwestycji obszar ten mocno się zazieleni. Posadzimy 26 drzew, między którymi ustawimy ławeczki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Będzie też dużo zieleni niskiej. Posadzimy tu lipy, śliwy oraz krzewy takie, jak berberysy, hortensje czy miskanty. Zieleń oczywiście będzie miała wmontowany system nawadniania. Wzdłuż drogi, która przebije się przez kwartał wybudujemy proste i wygodne chodniki. Pojawi się też oświetlenie – dodaje Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Pracownicy TVP Łódź stracą część miejsc parkingowych

Inwestycja przewiduje także budowę wodociągu, kanału ogólnospławnego wraz z odwodnieniem projektowanej drogi. Powstania kanalizacja dla światłowodów, zainstalowane zostaną nowe meble miejskie i przygotowane będą fundamenty dla parkomatów. Na jezdni zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowane zostaną tablice Systemu Identyfikacji Miejskiej. Wzdłuż jezdni powstaną chodniki ze zjazdami do posesji.

Prace przy budowie przebicia rozpoczną się już 7 czerwca. Zaczną się przy wlocie od ul. Sienkiewicza, gdzie trzeba m.in. przebudować kanalizację i wodociąg, które wymagają głębszego ułożenia. Zakończenie budowy zaplanowane przed końcem 2022 roku. Koszt inwestycji to 15,25 mln zł.

Czytaj też: Łódź | Meble miejskie | Urbanistyka | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Łódź