Piotrkowska 115
wizualizacja - widok podwórka z poziomu przechodnia

Piotrkowska 115 w Łodzi. Kolejna kamienica i podwórze zostaną wyremontowane!

Piotrkowska 115 w Łodzi – teraz są tam biura, a będą pracownie twórcze, mieszkania i świetlica środowiskowa dla osób wykluczonych społecznie. Generalny remont czeka kamienicę przy ul. Piotrkowskiej 115 (od strony ulicy schowaną za fasadą budynku przy ul. Piotrkowskiej 115/119). Trwają już prace przygotowawcze.

Planowana przy ul. Piotrkowskiej 115 świetlica ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, oferować pomoc w wychodzeniu z problemów życia codziennego, inicjować, tworzyć i prowadzić grupy wsparcia. Będzie ośrodkiem aktywizacji i edukacji dla lokalnej społeczności.

 

W pasażu  przed budynkiem (łączy ul. Piotrkowską z al. Kościuszki) powstanie strefa wypoczynku z kącikiem zabaw dla dzieci. Rosnące tam drzewa uzupełni nowa zieleń. Staną tam pergole porośnięte pnączem, ławki oraz huśtawki. Zamontowane będzie nowe oświetlenie. Wjazd na posesję od strony al. Kościuszki zostanie zachowany. Wartość inwestycji to 7 mln złotych.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Łódź | Metamorfoza | Kamienica | Zabytek | Historia

źródło: Piotrkowska 115 w Łodzi/  um.lodz.pl / https://rewitalizacja.uml.lodz.pl