Plac Bankowy w Warszawie bez betonu? Chcą tego mieszkańcy

Miasto opublikowało listę projektów, które zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich jest projekt “Kruszymy beton. Sadzimy zieleń!”, dzięki któremu Plac Bankowy zostałby rozbetonowany.

Pomysł usunięcia betonu z kilkudziesięciu miejsc w Warszawie zgłosił Grzegorz Walkiewicz. Projekt na ma celu wprowadzenie zieleni w miejscach, które do tej pory zajmuje beton. Takie miejsca latem zmieniają się w wyspy ciepła dając się we znaki mieszkańcom.

Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie – wyjaśnia Grzegorz Walkiewicz.

W swojej propozycji wskazuje kilkadziesiąt miejsc, takich jak parking po zachodniej stronie placu Bankowego, parking na placu Konstytucji, kilka ulic i skwerów. Rozbetonowanie tych miejsc miałoby kosztować nieco ponad 6 mln zł. Kompletną listę publikujemy niżej.

Plac Bankowy w Warszawie

Dotychczas jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie zieleni przyulicznej weryfikowały negatywnie tego typu projekty. W poprzedniej edycji taki los podzieliło kilkadziesiąt projektów. Wszyscy dostaliśmy niemal jednobrzmiące uzasadnienie negatywnej weryfikacji: “Konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz projektów budowlanych dla potrzeb wykonania rozbruku nawierzchni nie jest możliwe do wykonania w 1 roku budżetowym.” – pisze w zgłoszeniu Grzegorz Walkiewicz.

Jednocześnie zaznacza, że otrzymał pismo od Zarządu Dróg Miejskich, który wskazuje, że procedura zatwierdzenia rozbetonowania danego fragmentu miasta może trwać około 4 miesięcy. Dlatego wnioskuje, że “nie ma zatem obiektywnych przeszkód, aby zazielenić zabetonowane nieużytki przy ulicach”.

Czy projekt zostanie zrealizowany? Teraz wszystko w dłoniach mieszkańców Warszawy. Wchodząc na stronę projektu TUTAJ można wyrazić opinie na temat pomysłu i zachęcić urzędników do działania.

Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 1 grudnia 2021 r. i zakończyło się o północy 25 stycznia br.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna ocena zgłoszonych propozycji. Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z autorami. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 4 maja br. Głosowanie odbędzie się od 15 do 30 czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

Lokalizacja projektu – ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
– plac Bankowy (parking po zachodniej stronie placu)
– plac Konstytucji (parking na środku palcu)
– ulica Targowa 57 (skwer między ulicami Okrzei i Kłopotowskiego)
– ulica Kłopotowskiego (odcinek pomiędzy ulicami Targową i Jagiellońską)
– Skwer Bohdana Lacherta
– ulica Strzelecka (m.in. chodnik przy Strzeleckiej 21/25 i 34-44)
– Rondo Kerecelak (wschodnia i południowa część od strony Al. Solidarności i Okopowej)
– ulica Wolska (alejka wzdłuż Wolskiej – między ulicą Ordona i Skwerem płk. Pacak-Kuźmirskiego)
– ulica Światowida (północno-zachodni narożnik skrzyżowania z ulicą Modlińską),
– róg ulicy Konopackiej i Strzeleckiej (po “parzystej stronie”),
– ulica Grochowska (skrzyżowanie z ulicą Terespolską),
– Al. Jana Pawła II (skrzyżowanie z Al. Solidarności),
– ulica Starzyńskiego (między rondem i ogrodzeniem ZOO),
– ulica Mała 8 (skwer pod muralem),
– pasaż Wiecha (przed pawilonem Zodiak),
– ulica Świętokrzyska (wzdłuż Prudentialu)
– otoczenie pomnika Kościuszkowców przy Wybrzeżu Szczecińskim,
– plac Zamkowy,
– Krakowskie Przedmieście 3 i 28-30,
– ulica Filtrowa i Al. Niepodległości (wzdłuż MON),
– ulica Brzeska (przed nr 3, 4, 8, 12 i 18),
– ulica Wyspowa 2,
– ulica Konopacka (parzysta strona, u zbiegu ze Strzelecką)

Czytaj też: Warszawa | Ekologia | Zieleń | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

Plac Konstytucji
Wyspy ciepła w Warszawie

źródło: UM Warszawa