W Raciborzu powstanie szkoła z ogrodami na dachu. To nie wszystko!

Takie inwestycje to dla nas wielka radość i prawdziwa przyjemność w opisywaniu. Już niedługo na zaniedbanym Placu Długosza w Raciborzu, który od dziesięcioleci pełni funkcję parkingu, powstanie wspaniały obiekt, który zwróci tę część miasta mieszkańcom! Projekt powstał w pracowni Toprojekt!

W samym sercu Raciborza, jednego z najbardziej zniszczonych przez II wojnę światową miast Polski powstaje wyjątkowa inwestycja. Jej wyjątkowość wynika z wielu czynników. Po pierwsze całkowicie odmieni centrum miasta i da szansę na rozwój starówki, po drugie, miasto zyska przepiękny obiekt, w którym powstanie szkoła, hala sportowa, miejsca przeznaczone pod handel i usługi, a także wiele części publicznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Kolejnym ważnym elementem  jest sama architektura budynku. Wysokość projektowanego zespołu budynków jest porównywalna z wysokością otaczającej go zabudowy, a gabaryty brył utrzymane będą w skali budynków Starego Miasta, dzięki czemu budynek nie zdominuje panoramy miasta.Natomiast płaszczyzna nowego placu św. Marcelego z dwóch stron została amfiteatralnie podniesiona, dzięki czemu powstało zaciszne wnętrze, w którym można będzie organizować spotkania i imprezy kulturalne.

 


Plac Długosza od lat pełni rolę parkingu miejskiego wykorzystywanego okazjonalnie do organizacji imprez plenerowych.

 


Przedstawiana koncepcja wraca do historycznego układu urbanistycznego i nawiązuje do atmosfery dawnych lat. 


Rzuty głównych brył pokrywają się z nieco uproszczonymi obrysami czterech dawnych kwartałów.


Uliczka na osi północ – południe wyznacza oś widokową zamkniętą z jednej strony wieżą więzienną, a z drugiej bryłą kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
Odtworzone zostały Plac Św. Marcelego i Nowy Rynek.


W poziomie ostatniej kondygnacji wszystkie bryły są ze sobą powiązane.


W tej części zaprojektowano sale lekcyjne szkoły. To jedna z reminiscencji dawnych czasów, ponieważ przez lata w pobliżu kościoła parafialnego mieściła się szkoła.


Na parterze przewidziano pomieszczenia usługowe i handlowe wzbogacające ofertę handlowo-usługową miasta.


Piętra środkowe wykorzystywane będą zarówno przez uczniów szkoły, jak i przez całą społeczność Raciborza. Zlokalizowano tam sale sportowe, audytorium i kilkanaście mieszkań.


Na dachach budynków powstanie ogólnodostępny ogród, z którego rozciągać się będzie widok na cały Racibórz. Ogród na dachu urządzony ma być w naturalnym, sielskim charakterze z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. Będzie to kawałek pięknej ziemi raciborskiej w samym sercu miasta.


Historia Raciborza
Racibórz, jak wiele miast należących przed wojną do Rzeszy w czasie wyzwalania przez Armię Czerwoną, został niemal doszczętnie zniszczony. Osiemdziesiąt procent budynków legło w gruzach, a z pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców pozostało zaledwie trzy tysiące. Odbudowę przeprowadzano nie licząc się z prawami własności, a nawet ze starą strukturą urbanistyczną – głównie wyburzano resztki kamienic, zastępując je wolno stojącymi blokami. Malownicza starówka, która organicznie kształtowała się przez setki lat, utraciła dawną świetność. Ostatnią niezabliźnioną wyrwą w tkance starego miasta jest plac Długosza, zajmujący teren po kilku dawnych miejskich kwartałach, Nowym Rynku i Placu św. Marcelego.

Historyczny plan zabudowy


Plac Długosza PRZED i PO


Rok
2019
Inwestor
Eko-Okna
Lokalizacja
Racibórz
Powierzchnia
15 280m2
Zespół: 
arch. Marek Wawrzyniak, arch. Karol Wawrzyniak, arch. Katarzyna Mazurek, inż. Agata Skiba, arch. Pushkraj Tambdey, stud. Monika Wojaczek