Plac Juliusza Kossaka w Krakowie

Plac Juliusza Kossaka w Krakowie. W miejscu parkingu skwer pełen drzew!

Plac Juliusza Kossaka w Krakowie to jedna z tych przestrzeni miejskich w Polsce, które nie miały szczęścia. Powolna degradacja, brak pomysłów i niekontrolowana zabudowa doprowadziły do tego, że jest to miejsce, które szybko mijamy lub na którym zostawiamy samochód, by biec dalej. Nikt nie traktuje placu jako miejsca docelowego swojego spaceru, czy podróży podróży. Już niedługo się ma się to zmienić. Przedstawiamy jedną z prac konkursowych. Praca ta nie zostanie zrealizowana, jednak uznaliśmy, że warto ją zaprezentować Czytelnikom. 

Plac jest placem tylko z nazwy. Architekci z pracowni Studio 4 Space chcieli odmienić ten stan rzeczy. Zaprojektowany przez nich plac w formie zielonego skweru jest wypadkową warunków konkursowych narzucających wymóg zachowania min. 80% powierzchni biologicznie czynnej oraz głównych osi widokowych.

Według projektu obecny plac stanie się oazą spokoju w gęsto zurbanizowanej tkance miasta. W jego miejscu powstanie las złożony z rodzimych drzew (typowych dla miasta i regionu) zamknięty w wielkiej donicy, niczym kwiat ozdobny będący częścią każdego salonu. Jest nie tylko elementem dekoracyjnym, ale i użytkowym, eliminującym wyspy ciepła, retencjonującym wodę deszczową, dającym wytchnienie.

„Zaprojektowaliśmy też nasadzenia drzew w sposób niekolidujący z istniejącą infrastrukturą. Projekt uwzględnia pasy serwisowe o szerokości min 2m od przebiegającej przez plac sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci ciepłowniczej z dopuszczeniem sadzenia w tych miejscach traw ozdobnych i krzewów w sposób zapewniający ciągłość sieci oraz dostęp w sytuacji awaryjnej. Sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne planuje się zabezpieczyć na zasadach ustalonych z ich dysponentami. Zaprojektowaliśmy też liczne rozwiązania proekologiczne, wpisujące się najnowsze trendy. Ogrody deszczowe z roślinami zatrzymującymi wodę opadową, rowy infiltracyjne, które zwiększają naturalną zdolność gleby do pochłaniania wody oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. „ – tłumaczą architekci z pracowni Studio 4 Space


Nowe nasadzenia będą ograniczać wzrost temperatury i redukować hałas. Projekt zakłada wprowadzenie różnych, rodzimych, optymalnych do lokalnych warunków siedliskowych gatunków drzew, krzewów i traw ozdobnych. Taka bioróżnorodność w środowisku miejskim przyczyni się do powstawania nowych minisiedlisk dla owadów i ptaków, które w trakcie wieloletniej pielęgnacji cechować będzie sukcesywny wzrost wartości ekologicznej terenu.

Plac Juliusza Kossaka w Krakowie. Uzasadnienie przyznania nagrody.
Wyróżnienie przyznano za odważną ideę przekształcenia dotychczasowej funkcji Placu Kossaka w gęsto zazieleniony plac miejski. Doceniono próbę stworzenia wnętrza, z którego otwierają się widoki na Wawel, Kossakówkę oraz w kierunku ul. Retoryka. Autorzy pracy położyli duży nacisk na rozwiązania proekologiczne wykorzystujące elementy NBS.

Czytaj też: Kraków | Zieleń | Las | Architektura w Polsce | Metamorfoza | Park  |

 

źródło: materiał prasowy ./ studio4space.com