Plac Trójkątny we Wrocławiu. Znamy wyniki konkursu!

Plac Trójkątny we Wrocławiu to jeden z najbardziej niedocenionych fragmentów stolicy województwa Dolnośląskiego. Już niedługo ma się to zmienić. Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu organizowanego przez władze Wrocławia na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki ( Plac Trójkątny we Wrocławiu) i Pułaskiego we Wrocławiu. Poniżej prezentujemy wam zwycięską pracę, którą stworzył zespół Marty Dąbrowskiej i Anny Okoń, a także prace, które zostały wyróżnione przez jury konkursy. 

I nagroda  / zespół: Marta Dąbrowska, Anna Okoń – Wrocław

I nagrodę przyznano za umiejętne i eleganckie zbudowanie wielkomiejskiego charakteru ulicy środkami prostymi i skromnymi. Proponowane rozwiązania przestrzenne i materiałowe rewitalizują typową XIX-wieczną ulicę Przedmieścia Oławskiego, podnosząc rangę całego kwartału. W opinii Sądu uznanie znalazła odważna i potrzebna ingerencja w istniejący układ komunikacyjny poprzez połączenie przedłużonej do Puławskiego ulicy Łukasińskiego, tworząca z obecnego skweru kieszonkowy park miejski.

Praca w zdecydowany sposób ucina również spekulacje na temat zostawienia istniejących drzew w linii zabudowy, proponując zdecydowane uzupełnienie pierzei. Próba budowanie tejże pierzei świadczy o wysokiej wrażliwości autora/autorów. Sąd Konkursowy docenia pozostawienie ulicy Komuny Paryskiej jako dwukierunkowej, wytyczonej tylko liniami drzew, ale z likwidacją barier architektonicznych, choć wątpliwości budzi odcięcie na zakończeniu od ulicy Kościuszki.

Sąd Konkursowy docenia także udany cytat z Normana Fostera z Pont Vieux w formie lustrzanego zadaszenia, budującego wielkomiejski akcent placu trójkątnego.II nagroda / zespół: Space Odyssey Architects (Ivgen Chernat, Hanna Chernat, Anastasiia Varvanina) – Odessa; Inna Dobrovolskaya – Kijów; Jakub Gołębiewski  – Szczecin; Romea Muryń – Szczecin; Dmitry Shmatenko –Odessa

Nagrodę przyznano za spójne traktowanie śródmiejskiej przestrzeni publicznej przez zachowanie czytelnego powiązania skwer-ulica-plac. Uznanie Sądu wzbudziło jednoznaczne i konsekwentne zdefiniowanie trójkątnego placu poprzez architektoniczny i funkcjonalny dialog dwóch jego części. Pozytywnie oceniono asymetrycznie ukształtowany przekrój ulicy z ciekawym strefowaniem.

Dodatkową zaletą, choć niewymaganą regulaminem, są analizy poszukujące odniesień funkcjonalnych do sąsiadujących kwartałów. Czytelny pomysł na zagospodarowanie skweru nie do końca konsekwentny w zakresie dopasowania do zieleni istniejącej. Budynek miejski Sąsiedzkiego Centrum Kultury wydaje się mocno przerysowany w kontekście proponowanego programu funkcjonalnego.


III nagroda / zespół: Aleksandra Lisiak, Adriana Sowa, Paweł Lisiak – Wrocław

Nagrodę przyznano za skromne i adekwatne do idei akupunktury miasta propozycje. Na szczególne wyróżnienie zasługują trafne rozwiązania skweru przy ul. Pułaskiego wykorzystujące potencjał istniejącego drzewostanu i wprowadzające architektoniczne rozdzielenie terenu od przestrzeni ulicznej  formą ażurowej wielofunkcyjnej pergoli/wiaty. Jury doceniło walory środowiskowe, społeczne i kompozycyjne przyjętych rozwiązań. Proca została ponadto doceniona za bardzo dobre rozwiązania przyjęte w ulicy Komuny Paryskiej:  wprowadzenie jednostronnego parkowania prostopadłego wzdłuż pierzei południowej co pozwala na ukształtowanie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wzdłuż drugiej pierzei. Praca jako jedyna zwróciła uwagę na estetykę i regulacje związane z identyfikacją wizualną i szyldami punktów usługowych.

Wątpliwości budziło niedostateczne wyeksponowanie potencjału placu trójkątnego i jego powiązania z przyległymi pierzejami, szczególnie w warstwie graficznej.


Wyróżnienie równorzędne / zespół: Apolonia Slesarow – Wrocław, Jakub Kozaczenko – Długołęka, Łukasz Modrzejewski – Targówka, Konrad Zaborski – Lwówek Śląski

Wyróżnienie przyznano za propozycję rytmicznej, regularnie zagospodarowanej ulicy Komuny Paryskiej nasyconej zielenią i mała architekturą, a także za zaproponowanie akcentu kolorystycznego jako wyróżnika. Także powiązania układu ulicy z placem Trójkątnym poprzez przedłużenie alei drzew należy uznać za interesujące wejście na plac, pozostawiając centralną część palcu do elastycznego wykorzystania w ramach różnorodnych aktywności lokalnych mieszkańców.

Wątpliwości Sądu budzi propozycja rozwiązania skweru przy ulicy Pułaskiego. Mnogość elementów zagospodarowania wzbudza poczucie chaosu, szczególnie od strony ulicy Pułaskiego.


Wyróżnienie Równorzędne / zespół: Patryk Kusz – Wrocław

Wyróżnienie przyznano za:
– odważną decyzję uzupełnienia pierzei ul. Komuny Paryskiej o proporcjach wrocławskiego śródmieścia
– trójkątny plac z wyraźnymi elementami identyfikującymi, jakim są charakterystyczny pawilon i okazałe drzewo po przeciwległej stronie. Całość stwarza klimat i atmosferę spokoju w ruchliwym śródmieściu, dając możliwość dowolnej aranżacji dla okolicznościowych wydarzeń
– czytelne oddzielenie skweru północnego od ulicy atrakcyjnym zadaszeniem organizującym przestrzeń do różnorodnego wykorzystania
– projekt ulicy wprowadzający w jej przestrzeń szpalery drzew, elementy rekreacji, proponując pieszym, rowerzystom i samochodom równoważność w użytkowaniu.


W jury konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu zasiedli:

Przewodniczący Sądu
– Piotr Kostka – SARP O/Poznań
Sędzia referent
– Maciej Hawrylak – SARP O/Wrocław
Członkowie
– Katarzyna Dobiecka – SARP O/Wrocław
– Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia
– Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności
– Magdalena Nawara – Przewodnicząca Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
– Mikołaj Smoleński – SARP O/Wrocław
– Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
– Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia

Czytaj też: Park  | Zieleń | Wrocław | Architektura | Urbanistyka | Metamorfoza

źródło: www.sarp.org.pl