Plac Wolnica w Krakowie będzie zielony? Eksperci zaproponują zmiany

Koncepcję wprowadzenia zmian obejmujących plac Wolnica w Krakowie przygotowuje firma Gehl Architects ApS. Cel jest taki, aby powstała przyjazna mieszkańcom przestrzeń. Rewitalizacja placu jest jednym z zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach inicjatywy “Klimatyczny kwartał”, dzięki której jakość przestrzeni publicznej na obszarze Kazimierza ma ulec poprawie.

Ze zmian mają być zadowoleni mieszkańcy. Eksperci firmy Gehl Architects ApS pod koniec sierpnia przeprowadzili badania i inwentaryzacje dotyczące stanu placu. W badaniu analizowali możliwość podzielenia placu na strefy aktywności, poprawę jego estetyki przez między innymi zieleń, bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych, rowerzystów i innych użytkowników.

Analizy miały ponadto na celu ustalenie kto, kiedy i w jakim celu korzysta z placu i jego otoczenia. Badania prowadzono w oparciu o autorskie narzędzie PSPL (Public Space Public Life Study) oraz 12 kryteriów oceny urbanistycznej. Z kolei 1 września, we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego, firma Gehl Architects ApS zorganizowała warsztaty mające na celu włączenie w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania placu przedstawicieli różnych grup interesariuszy oraz mieszkańców tego obszaru.

Warsztaty podzielone były na dwie części. Pierwszą skierowano do urzędników i pracowników miejskich instytucji zaangażowanych w realizację inicjatywy “Klimatyczny kwartał”. Do rozmów zaproszono także przedstawicieli Muzeum Etnograficznego, którego inicjatywy często organizowane są w tej przestrzeni. Oprócz możliwości uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłego kształtu placu Wolnica uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się ze stosowanymi przez firmę Gehl Architects ApS technikami i kryteriami oceny jakości przestrzeni publicznych.

Plac Wolnica
Ratusz dawnego miasta Kazimierza przy placu Wolnica, fot. Zygmunt Put Zetpe0202, wikimedia.org, licencja CC 4.0

Na drugą cześć warsztatów zaproszono przedstawicieli mieszkańców Kazimierza, przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze placu Wolnica oraz organizacje pozarządowe, którym bliskie są tematy poprawy jakości życia. Po zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych prac, wszyscy mieli możliwość wskazania własnych potrzeb oraz propozycji w zakresie zagospodarowania placu.

Wyniki tych badań będą teraz analizowane przez ekspertów Gehl Architects ApS, którzy przygotują raport ze wskazaniem konkretnych rozwiązań. Docelowo, koncepcja dotyczyć będzie aspektów urbanistycznych, mobilności i dostępności, oraz będzie opracowana przy uwzględnianiu całościowego kontekstu inicjatywy „Klimatyczny kwartał”.

Czytaj też: Kraków | Renowacja | Meble miejskie | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

Plac Wolnica
Plac Wolnica w Krakowie, fot. RaNo, wikimedia.org, licencja CC 4.0

źródło: UM Kraków