Plac Wolności we Włocławku według projektu pracowni JKL

Zakończył się konkurs, dzięki któremu mogliśmy dowiedzieć się, jakie zmiany czeka Plac Wolności we Włocławku. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna młodej pracowni JKL zdobyła II miejsce. W konkursie zwyciężyła koncepcja pracowni NM Architekci z Warszawy, którą zaprezentujemy w osobnym artykule.

Projekt przygotował zespół JKL – Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski i Łukasz Modrzejewski. Koncepcja młodej pracowni zakłada budowę parkingu podziemnego i nową aranżację powierzchni placu. Celem projektu jest stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej, czerpiącej z historii i jednocześnie odpowiadającej wyzwaniom XXI-wiecznych miast. Głównym założeniem jest uporządkowanie całości, zachowując wartościowe istniejące elementy zagospodarowania, jednocześnie kreując charakterystyczne i reprezentacyjne miejsce, będące wizytówką miasta.

Parking podziemny zaprojektowany został w północno-zachodniej części placu. Jego lokalizacja nie jest dziełem przypadku. Ze względu na wymaganą liczbę miejsc parkingowych, przekładającą się na gabaryty obiektu, został zaprojektowany jako podłużny w planie, wpisany w geometrię pustki ograniczonej kamienicami. Przyjęta lokalizacja jest optymalna ze względu na istniejący drzewostan i zieleń niską. Zaprojektowano parking podziemny na 269 samochodów, w tym z 12 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt w konstrukcji żelbetowej jest prosty, oparty na modularnej i powtarzalnej siatce słupów i maksymalnie ekonomiczny w realizacji. Strop parkingu został obniżony o 1,5 metra względem posadzki, przez co umożliwiona jest wegetacja drzew i krzewów w wyznaczonych polach na placu. Dodatkowo zaprojektowano dwie podziemne rowerownie, dostępne z przestronnych wind ze 158 miejscami.

Główna przestrzeń projektowanego placu, będąca ‘sercem’ całego założenia to prostokąt o proporcjach wynikających z proporcji przestrzeni ograniczonej istniejącą zabudową. Podziemny parking dzieli plac na pół, pozostawiając południowo-wschodnią część jako biologicznie czynną na gruncie rodzimym. Jednocześnie wprowadzono modularny podział na stropie garażu, porządkujący całość. Dwie części kontrastują ze sobą nie tylko funkcją, ale też formą – część utwardzona jest regularna i uporządkowana, natomiast część parkowa funkcjonuje w sposób naturalny, bez ustalonego odgórnie porządku. Przyjęta lokalizacja jest optymalna ze względu na istniejący drzewostan i zieleń niską – opisują autorzy projektu.

Poprzez zaprojektowanie szerokiej, reprezentacyjnej alei zdecydowano się na podkreślenie głównej osi, biegnącej w linii prostej od Głównego Rynku, przez dzielnicę Południe, aż do położonej kilka kilometrów dalej dzielnicy Michelin. Przyjęta szerokość pozwala na widokowe połączenie ulic 3 Maja i Polskiej Organizacji Wojskowej, przy zachowaniu regularnego układu posadzki. Uporządkowana część placu, podzielona jest na dwie równe części. Jedna to aleja, stanowiącą trakt komunikacyjny i służącą do organizowania wydarzeń oraz druga – teren zielony, na którym w kwadratowych modułach znajdują się dywany kwiatowe naprzemiennie z trawami wysokimi.

Plac przecina poprzeczna oś, wychodząca z prostopadłej ulicy Zduńskiej wprost na teren zielony. Zaznaczona została poprzez rozcięcie części naturalnej i przeniesienie tam Pomnika Żołnierzy Polskich. Oś kontynuowana jest w głąb placu i zakończona jest planowanym pawilonem wyjściowym z parkingu wraz z rzeźbą Wita Płażewskiego i przystankiem autobusowym. Dodatkowym podkreśleniem osi oraz parkowego charakteru części naturalnej placu, jest płytki zbiornik na wodę, który w przyjemny dla oka sposób potęguje wrażenie otaczającej zieleni oraz akcentuje wagę pomnika znajdującego się na osi traktu.

Bardzo ważne w tej przestrzeni są istniejące już obiekty, charakterystyczne dla Placu Wolności – wspomniany Pomnik Żołnierzy Polskich, ceramiczna rzeźba Wita Płażewskiego i ślad dawnej pompy. Wszystkie zostają umieszczone w nieprzypadkowych miejscach i podkreślone widokowo.


Koncepcja zakłada maksymalne możliwe zachowanie istniejących terenów zielonych i drzew, w szczególności liściastych. Południowo-wschodnia część, obecnie mocno zazieleniona planowana jest jedynie do uporządkowania, rekompozycji i zwiększenia powierzchni terenów chłonnych. Wszystkie istniejące drzewa znajdujące się w obrębie planowanego garażu są do przesadzenia.

Podstawowa funkcją placu jest funkcja komunikacyjna. Stąd duży nacisk na różne formy transportu i stworzenie węzła przesiadkowego. Składają się na to miejsca parkingowe, naziemne i podziemne, parkingi rowerowe, stanowiska wypożyczania rowerów, przystanek autobusowy i pawilon. Kolejna, równie ważna, jest funkcja reprezentacyjna. Plac Wolności ‘salonem miejskim’, przestrzenią, która na co dzień jest atrakcyjna dla mieszkańców i umożliwia organizację okolicznościowych wydarzeń. Szeroka i długa oś podzielona jest na pola w dwóch odcieniach, umożliwiając lokalizację tymczasowych obiektów w poszczególnych kwadratach.

Gabaryty wydłużonego, pustego placu mogą być wykorzystane przykładowo na celebrację lokalnych uroczystości, świąt państwowych, okresowych wydarzeń. Przestrzeń umożliwia wykorzystanie jej między innymi pod jarmark świąteczny, lodowisko, wystawę zabytkowych samochodów, festiwal food trucków, kino plenerowe, turniej koszykówki ulicznej i wiele innych. Z kolei w przestrzeni zielonej, bardziej kameralnej, cichej i intymnej umieszczono funkcje stałe, rekreacyjne, uwzględniające potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych. Znajdzie się tam miejsce dla rodzin z dziećmi chcących bawić się na placu zabaw, właścicieli czworonogów z przystosowanym wybiegiem dla psów, i wszystkich chcących spotkać się wspólnie przy scenie.

projekt: Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski, Łukasz Modrzejewski

źródło: JKL (Facebook, Instagram)

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Meble miejskie | Zieleń | Miasto | whiteMAD na Instagramie

Tak plac wygląda obecnie:

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły