Polacy tchnęli nowe życie w zapomniany plac w Wilnie. Poznajcie mikroinstalacje

Pod koniec lata w Wilnie zainaugurowano projekt mikroinstalacji zaprojektowanych przez Magdalenę Szwajcowską i Michała Majewskiego – architektów no studio. Dzięki interwencjom artystycznym polskich architektów nieczynna fontanna i betonowy amfiteatr ponownie stały się miejscem spotkań i wypoczynku dla lokalnej społeczności. Projekt realizowany został przez Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką culture.pl oraz Urząd Miasta Wilno, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Wilnie.

Polscy projektanci przywrócą przestrzeń mieszkańcom dzielnicy Justyniszki w Wilnie. W powstałej w latach 80. dzielnicy istnieje wiele obiektów, które nie spełniają swojej pierwotnej funkcji, są rzadko wykorzystywane lub brakuje na ich wykorzystanie pomysłu.

Mikroinstalacje architektów NO Studio są zawsze wynikiem obserwacji i analizy potrzeb danego miejsca i jego mieszkańców. Dzięki temu ich realizacje są dopasowane do lokalnego kontekstu. W trakcie rozmów z architektami, mieszkańcy sygnalizowali brak infrastruktury służącej wspólnemu spędzaniu czasu, która byłaby odpowiedna dla osób w każdym wieku. To właśnie potrzeby mieszkańców były punktem wyjścia do wyboru przez projektantów dwóch obiektów znajdujących się w głównym ciągu komunikacyjnym dzielnicy – betonowego am teatru oraz nieczynnej fontanny, które przeszły metamorfozę.

Architekci zaproponowali przekształcenie fontanny w miejsce służące wypoczynkowi oraz umiejscowienie nowych siedzisk na stopniach am teatru. Cechą charakterystyczną nowych obiektów będzie otwarta, prosta i atrakcyjna forma, która zaoferuje użytkownikom wachlarz możliwości korzystania z nich, a jednocześnie zachęci do wyjścia z domu i lokalnej integracji.

Łącząc wybrane miejsca z potrzebami, projektanci zaproponowali w obu miejscach instalacje funkcjonujące podobnie, różne w formie ze względu na dopasowanie do zastanej konstrukcji. Zabudowa fontanny, jak również drobne obiekty rozmieszczone na amfiteatrze, pozwolą mieszkańcom na spędzanie czasu w przestrzeni miejskiej na różne sposoby – siedząc, leżąc, opalając się w słoneczne dni, jedząc w plenerze śniadanie czy spotykając się razem ze znajomymi. Otwarta i prosta forma pozwala użytkownikom na dowolne korzystanie (ogranicza ich tylko wyobraźnia), jednocześnie zachęcając do wyjścia z domu i spędzenia wspólnie z sąsiadami czasu w przywróconej mieszkańcom przestrzeni.

Projektanci, lawirując pomiędzy architekturą a designem, starają się naprawiać i budować tkankę miejską, zawsze uwzględniając przy tym aspekt społeczny projektów.

Naszym projektem chcemy pokazać, że przestrzeń wokół nas można zmieniać małymi krokami i drobnymi interwencjami (co istotne – nisko kosztowymi), a osiągnięta poprawa działania danej przestrzeni w stosunku do nakładów może zaskoczyć swoją skalą – tłumaczą architekci.

Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski, są na co dzień związani z Wrocławiem. To właśnie tam stworzyli mikroinstalacje, które opisywaliśmy tutaj.

Projekt przygotowany w ramach POLSKA 100 – międzynarodowego programu kulturalnego towarzyszącego rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. POLSKA 100 obejmuje projekty z dziedziny zarówno muzyki, sztuk wizualnych, teatru, lmu, designu oraz nowych mediów. Strategia programu przygotowanego przez Instytut Adama Mickiewicza koncentruje się wokół współczesnej reinterpretacji kulturowego dziedzictwa dwudziestolecia międzywojennego. Zjawiska artystyczne tego niezwykle dynamicznego i kulturotwórczego okresu do dziś inspirują środowiska twórcze. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa 2017-2021.