Polacy zaprojektowali trasę pieszo-rowerową w Alpach i zajęli III miejsce w konkursie

Konkurs trwał prawie dwa lata. Trasę pieszo-rowerową w Alpach zaprojektowali architekci z pracowni Stoprocent Architekci. Ich propozycja dotarła do finału konkursu, w którym zajęła trzecie miejsce.

Projekt powstał w ramach konsorcjum firm konstrukcyjnych i architektonicznych: Equi Bridges AG, ASECon, Aschwanden & Partner, lngenieure & Planer oraz STOPROCENT Architekci. Ich zadaniem było zaprojektowanie trasy pieszo-rowerowej w dolinie rzeki Alp. Odcinek którego dotyczył konkurs, przebiega wzdłuż istniejącej drogi między miasteczkami Biberbrugg i Chaltenboden w kantonie Schwytz. Z racji tego, że istniejąca droga przebiega na mostach i często na granicy urwiska przy rzece, konstrukcja nowej trasy jest zagadnieniem technicznie dość złożonym. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nowa trasa nie moze konstrukcyjnie obciążać już istniejącej drogi i że musi być tak zaprojektowana aby dało się ją zbudować z drogi – nie niszcząc naturalnego koryta rzeki. Ze względu na istniejącą rzeźbę terenu około 2/3 trasy (około 700 m) musi przebiegać na wiaduktach i mostach ustawionych na stromych zboczach kanionu rzeki.

Konkurs był dwuetapowy. Do pierwszego zgłosiło się kilkanaście pracowni z całego świata. Drugi był dużo bardziej szczegółowy i wymagał precyzyjnych obliczeń wytrzymałościowych i kosztowych.


W wakacje 2021 sami pojechaliśmy do Szwajcarii pojeździć na rowerach po okolicy i by lepiej zrozumieć kontekst projektu – mówią architekci.

Każda z finałowych prac została wykonana w formie makiety i umieszczona w modelu 3D istniejącego terenu. To pozwoliło lepiej zrozumieć ideę projektantów. Ostatecznie po 20 miesiącach ogłoszono zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła propozycja firm Banziger Partner i Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Stadtebau ze Szwajcarii.

Czytaj też: Szwajcaria | Ciekawostki | Wydarzenia  | whiteMAD na Instagramie

źródło: STOPROCENT Architekci