elewacji bloków

Polak stworzył platformę do projektowania elewacji bloków z wielkiej płyty

Internetową platformę BLOKI stworzył architekt Bartosz Seifert. To element jego pracy dyplomowej, która porusza problem projektowania elewacji bloków z wielkiej płyty. Dzięki jego narzędziu mieszkańcy takich budynków mogą wskazywać, jaki kolor lub wzór elewacji im się podoba, co może być wskazówką dla zarządców budynków podczas planowanych remontów.

Kontekst

W wyniku przemian ekonomicznych okresu socjalizmu i rozporządzenia „jedno mieszkanie na rodzinę”,
popularne stało się wielkopłytowe budownictwo. Cechowało się ono wszechobecną standaryzacją,
tak aby jak najefektywniej zapewniać nowe mieszkania. Nie tylko budynki, ale także całe osiedla
zostały powielone zgodnie z ideą industrializacji architektury Corbusiera. Standaryzacja mieszkań i całych dzielnic spowodowała powstanie neutralnych przestrzeni, które dzisiaj uważane są przez wielu za niedopuszczalne. Wiele miast w państwach byłego bloku wschodniego stara się dziś o zmianę wizerunku niewygodnego dziedzictwa, które według badań technicznych Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa w Polsce wytrzyma jeszcze kolejne 100-120 lat.

Metodyka

Rozmawiając o przyszłości budownictwa socjalnego, powinniśmy zachować jego największą wartość, czyli przenikanie się różnych grup społecznych. Dając prawo do głosu poszczególnym mieszkańcom, możemy otworzyć się na nowe pomysły, a także podjąć próbę promowania demokratycznych wartości, w obliczu tego co komunistyczne.

BLOKI to internetowa platforma, gdzie każdy mieszkaniec i użytkownik może wyrazić swoje preferencje wizualne zanim nastąpi proces renowacji. Platforma zakłada możliwość używania prefabrykowanych galerii zakładanych w miejsca balkonów, które zapewniają dodatkową przestrzeń użytkową. Poprzez wkład społeczności dany budynek staje się manifestacją preferencji i upodobań mieszkańców, a być może również formą poszukiwania wspólnych trendów. Tym sposobem architektura socjalna może stać się zdemokratyzowana.

Covid-19 kontekst

Mając na uwadze, że obrona mojego dyplomu odbędzie się na platformie wideokonferencyjnej i nie będzie możliwości zorganizowania jakiejkolwiek fizycznej wystawy, byłem zmuszony dostosować proces projektowy do innych formatów komunikacji. Kiedy wybuchła pandemia na początku semestru dyplomowego zrozumiałem, że lepiej skupić się na przekazywaniu nowej wizji, która może samodzielnym żyć w świecie cyfrowym, niż na manifestowaniu materialnej jakości. Dlatego mój projekt dyplomowy koncentruje się na tym by jak najlepiej pasował do przekazu cyfrowego – tłumaczy Bartosz Seifert.

O architekcie: 

Bartosz Seifert (ur. 26 kwietnia 1996 w Zabrzu), projektant zajmujący się nowymi mediami, produktem i rozwojem koncepcji. Po ukończeniu liceum z profilem matematyczno-fizycznym kontynuował naukę na studiach wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2016 roku rozpoczął kolejne studia projektowe w Design Academy Eindhoven w Niderlandach, gdzie w 2020 roku uzyskał tytuł licencjata na wydziale Man and Communication. Jeszcze jako student odbył staż w Nowym Jorku, gdzie zdobył doświadczenie w tworzeniu wielkoformatowych instalacji multimedialnych w przestrzeniach fizycznych.

W swoim procesie projektowym poszukuje multisensorycznych doświadczeń, które poszerzają definicję tradycyjnych form komunikacji, intuicyjnie zapraszając użytkowników do udziału i interakcji. Jego praca łączy pasję do nowych technologii z wrażliwym podejściem do wyzwań naszych czasów. Używa designu jako narzędzia do tworzenia nowych sposobów komunikowania innowacji z użytkownikami, głęboko wierząc, że nasze społeczeństwa są bardziej kształtowane przez rodzaj mediów, niż przez treści, które przekazują.

Czytaj też: Architektura | Blok | Miasto | Ciekawostki | Portfolio | Metamorfoza | Renowacja

źródło: Bartosz Seifert