Biosurface Material – sensy i treści zapisane w materii

Każde pokolenie uczy się patrzeć, dostrzegać i rozumieć. Dla odmiennie odczytanych sensów świata poszukiwane są adekwatne środki wyrazu. Dynamika współczesnej cywilizacji stanowi wyzwanie dla interpretacji kulturowych. Biosurface Material wychodzi naprzeciw oczekiwaniom designerów i kreatorów przestrzeni. Stanowi on propozycję niespotykanej, nowoczesnej ekspresji.

Idea współczesnego designerskiego tworzywa powstawała w wyniku wieloletnich badań i doświadczeń. Obserwacje i analizy zainicjował pomysł dotyczący wyrażenia syntezy świata, poprzez uobecnienie związków i zależności między materią nieożywioną i ożywioną. W wyniku przeprowadzonych obserwacji, rozpoznania problemu i serii eksperymentów powstał materiał wyjątkowy. Z pomocą nowoczesnych technologii, łączy on formy materii biologicznych i mineralnych. Stworzona została materia stanowiąca przeciwieństwo banalnych rozwiązań dekoracyjnych.

Biosurface Material otwiera nieograniczone możliwości komponowania zewnętrznych powierzchni poprzez budowanie harmonii i kontrastów odwołujących się do różnych zdarzeń fizycznych i przyrodniczych. Narracja budowana jest poprzez cytaty rzeczywistości. Zespolone elementy oraz ich konteksty niosą własne opowiadanie, dotyczące wielopostaciowości materii, życia i czasu.

Dzięki temu projektowaną formę możemy wyposażać w różne, zindywidualizowane treści. Oddziałują one na intelektualną i emocjonalną wrażliwość obserwatora. Stają się współczesnym instrumentem umożliwiającym tworzenie poetyckiej aury przywołującej wspomnienia i refleksje dotyczące miejsc, przeżyć i przestrzeni. Powierzchnia materiału przynosi obserwatorowi wrażenia masywnej toni materii. Emocjonalności odczuć, towarzyszą myśli dotyczące zapisanych przez projektanta znaczeń i treści.

Dzięki możliwości wykorzystania materiałów charakterystycznych dla regionu, Biosurface Material tworzy szczególną, symbiotyczną aurę łączącą materię obiektu z przestrzeniami otaczającego krajobrazu.

” Wszystko to co widzimy, co nas otacza, co kształtuje ludzkie przestrzenie ma początek w ziemi i z ziemi wyrasta”1

Przysposobione elementy wnoszą do całości opowiadania własne znaczenia. Są one nasycone ludzkim rozumieniem przyrodniczych przemian, procesów i zdarzeń, opowiadają swoją historię istnienia. Projekt posiada drugą, pragmatyczną warstwę. Użyty materiał posiada charakter odpadowy, lub nieużyteczny. W naszej propozycji uzyskuje on nowe życie wzbogacające współczesną kulturę przestrzeni ludzkich. Z projektem Biosurface Material wychodzimy naprzeciw bardziej przyjaznej koncepcji życia oraz kultury kształtowania najbliższej człowiekowi przestrzeni. Pierwotnym źródłem idei Biosurface Material są wiedza i doświadczenia, zebrane przez autorów projektu, w trakcie studiów w Katedrze Bioniki w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Biosurface Material to również wieloletnie doświadczenie Marcina Jędrzaka we współpracy z przemysłem i projektowaniu produktów z ceramiki oraz konglomeratów. Biosurface Material to także badania dotyczące Barw Ziemi które prowadzi dr hab. Sławoj Dreszer na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Biosurface Material Team:

mgr Marcin Jedrzak,

dr hab. Sławoj Dreszer,

mgr Agnieszka Szefler,

mgr  Jerzy Fengler

Autor projektu wnętrz: Agnieszka Szefler (www.agnieszkaszefler.pl)

Autor zdjęć wnętrz: Agnieszka Iwachów (www.500px.com/agnieszkaiwachow)

 

1 ” TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA. Projektowanie koloru w architekturze i urbanistyce” Sławoj Dreszer, Poznań 2011