Poznań bez Jowity i Sheratona? Młodzi architekci proponują, gdzie budować nowe wieżowce

Poznaliśmy wyniki konkursu „Skyline Challenge”, który skierowany jest do studentów architektury. Konkurs dotyczył opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zachodniej części centrum miasta, tak zwanej „Poznańskiej Ściany Zachodniej”. Młodzi projektanci zaproponowali, jak w przyszłości może zmienić się ta część miasta.

W przygotowanej koncepcji architekci wskazali najlepsze według nich lokalizacje dla budynków wysokich i wysokościowych, w tym kilka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W sumie do konkursu zgłoszono projekty 32 zespołów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego. Wśród zgłoszeń znalazły się także prace dyplomowe. Niżej publikujemy zwycięski projekt przygotowany przez Kamila Ziółkowskiego oraz Seweryna Trzyny.

Jury konkursu docenili koncepcję duetu za „atrakcyjną propozycję zagospodarowania styku zabudowy wysokiej od strony ulicy Roosevelta z zabudową zabytkową historycznej dzielnicy Jeżyce”.

Kolejnym plusem, który przemawiał za nagrodzeniem tej koncepcji jest kształtowanie wizerunku Poznania jako nowoczesnego miasta od strony Dworca Zachodniego i podkreślenie historycznej spuścizny po Powszechnej Wystawie Krajowej.


Dzięki konkursowi Grupa MTP będzie mogła podjąć decyzję, które fragmenty terenów Targów udostępnić jako tereny inwestycyjne. To atrakcyjny teren w centrum miasta, dlatego w przyszłości na targowych terenach mogą pojawić się nowe biurowce. Tutaj kilka przykładów:

Budynki przy ul. Bukowskiej – tutaj znajduje się wejście Północne MTP. Kamil Ziółkowski oraz Seweryn Trzyna proponują, by wejście zastąpić wieżowcem liczącym 17 kondygnacji naziemnych. Szklany biurowiec mógłby zostać podzielony na dwie części, wspomnianą – wyższą, oraz niższą liczącą 6 kondygnacji. Obok wieżowca powstać miałby drugi biurowiec liczący osiem kondygnacji w głównej części oraz cztery w podstawie.

Najbardziej elektryzującą zmianą jest propozycja wyburzenia bryły hotelu Sheraton oraz domu studenckiego Jowita i zastąpienie ich zupełnie innym budynkiem. W miejscu Jowity miałby stanąć nowy, wyższy obiekt ma pełnić funkcję biurową. Młodzi projektanci proponują, by miał 15 kondygnacji naziemnych. Gmach w takiej formie równoważyłby proporcje „poznańskiej ściany zachodniej”. Miejsce kontrowersyjnego budynku hotelu Sheraton miałyby zająć dwa obiekty – jeden o funkcji hotelowej, drugi – mieszkaniowej.

Budynki przy ul. Bukowskiej oraz budynki przy skrzyżowaniu ul. Roosevelta i Dąbrowskiego – dziś w tym miejscu stoi jeszcze DS Jowita

Budynki te regulują relację między biurowcem Bałtyk a kamienicami przy ul. Bukowskiej i wraz z nowym wieżowcem otwierają się w stronę placu Concordii Design, zwiększając jego przestrzeń – tłumaczą autorzy nagrodzonej koncepcji.

Plansze z wyróżnionymi koncepcjami można oglądać do 12 lipca 2019 r. w Pawilonie 10 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

wiz. Kamil Ziółkowski i Seweryn Trzyna