Poznań: co czwarta reklama jest nielegalna. Inspektorzy usunęli ich 30

Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego przeprowadzili kontrolę nośników reklamowych. Ze 129 skontrolowanych nośników usunięto już 30.

Urzędnicy takie kontrole przeprowadzają już od 14 lat. W mieście obowiązują przepisy, które określają zasady według których można legalnie ustawić nośnik reklamowy. Mimo to wiele osób podejmuje ryzyko ich budowy lub instalowania bez uzyskania zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

W 2021 roku inspektorzy skontrolowali legalność 129 tablic i urządzeń reklamowych, w tym 72 trwale związanych z gruntem urządzeń i tablic wolnostojących kwalifikowanych jako budowle (wymagające pozwolenia na budowę) oraz 51 tablic zainstalowanych na budynkach bądź ogrodzeniach (wymagających zgłoszenia). Ponadto sprawdzono także legalność 5 szyldów i 1 muralu.

W świetle przepisów ustawy Prawo budowlane wykonanie szyldu bądź muralu nie jest kwalifikowane jako roboty budowlane, wymagające pozwolenia lub zgłoszenia. Jednak w przypadku umieszczenia reklamy w takiej formie na obiekcie objętym ochroną konserwatorską niezbędna jest akceptacja Miejskiego Konserwatora Zabytków – tłumaczy Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Kontrole 123 reklam (tablic i urządzeń) wykazały, że 121 nośników wykonano samowolnie, a tylko 2 były legalne. Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego do końca 2021 roku doprowadzili do rozbiórki 28 nielegalnych nośników reklamowych, w tym 14 wolnostojących, trwale związanych z gruntem oraz 14 tablic lub urządzeń zainstalowanych na obiektach.


Aktualnie inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego prowadzą 51 postępowań administracyjnych, dotyczących legalności skontrolowanych już nośników reklamowych. Postępowania te, wobec nieokazania przez inwestorów pozwolenia na budowę nośnika wolnostojącego bądź niepotwierdzenia dokonania skutecznego zgłoszenia instalacji reklamy na obiekcie, najprawdopodobniej zakończą się wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę kolejnych, nielegalnych nośników – dodaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Jak podkreśla Paweł Łukaszewski, dobór reklam do skontrolowania nigdy nie jest przypadkowy. W zdecydowanej większości tego typu spraw kontrola jest poprzedzona wstępnymi ustaleniami dokonanymi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania bądź w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Czytaj też: Poznań | Archialert | Ciekawostki | Miasto | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Poznań