Poznań: nowe mieszkania w Warzelni. Rusza rozbudowa zabytkowego browaru

Przy ulicy Majakowskiego w Poznaniu niedługo rozpocznie się przebudowa i rozbudowa legendarnego Browaru Mycielskich. W starych murach powstanie drugi etap kompleksu apartamentowo-komercyjnego Warzelnia. Za projekt architektoniczny odpowiadają wspólnie dwie poznańskie pracownie Demiurg oraz Tekktura.

Budynek browarniczy zasadniczo kształtuje pierzeję główną kompleksu od strony ul. Majakowskiego i ul. Browarnej, a także sylwetę zabudowy w otoczeniu zieleni oraz panoramę Browarnego Stawu, tworząc cały kontekst niepowtarzalnej zabudowy. Zakres projektu realizowanego na zlecenie rodzinnej firmy deweloperskiej Nickel Development obejmuje przebudowę budynku browarniczego na kompleks o funkcji apartamentowej i usługowo-komercyjnej oraz budowę nowego obiektu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej. Całość stanowić będzie dopełnienie ukończonego już kompleksu apartamentowego o podwyższonym standardzie.

Budowę browaru w majątku hrabiów Mycielskich rozpoczęto w 1865 roku na terenie wschodniej części miasta Poznania w Kobylepolu. W latach 90. XIX wieku zakład został sprzedany Adolfowi i Augustowi Gerstenkornom, zaś po I wojnie światowej w 1920 roku nowym właścicielem został Jan Cynka z Poznania. W roku 1921 zakład został odkupiony przez specjalnie powołaną spółkę Browar Kobylepole i poddany modernizacji oraz rozbudowie. Istniejący kompleks rozbudowano min. o stajnie, kuźnię i smolarnię beczek. W 1936 roku browar powiększono o budynek słodowni, a zakład zmienił nazwę na Browar i Słodownia Kobylepole. Podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji budynki przejęte zostały przez spółkę Gutenbrunn Brauerei GmbH. Po wyzwoleniu zdewastowany zakład przeszedł na własność Skarbu Państwa. Po kilkumiesięcznym remoncie ponownie ruszyła produkcja piwa. Po roku 1951 browar został przyłączony do państwowych zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Poznaniu. W 1976 roku, z powodu wyeksploatowania parku maszynowego oraz braku możliwości rozbudowy, Browar Kobylepole został zamknięty. Budynki wykorzystywane były nadal jako mieszkalne i magazynowe.

W budynku głównym browarnym, od ulicy Majakowskiego mieściła się słodownia, warzelnia zacieru i fermentownia. Budynek reprezentuje wysokiej jakości zabytkową architekturę przemysłową, i było to punktem wyjścia do założeń projektowych. Tego rodzaju dziedzictwo historyczne wymaga szczególnego szacunku co do swojej oryginalnej formy, przy jednoczesnej maksymalnie dyskretnej adaptacji do nowych funkcji. Uporządkowania wymagał rysunek elewacji, która uległa dewastacji poprzez działalność przemysłową, warunki atmosferyczne i upływający czas. Nowym elementem architektonicznym będzie dodanie nowego poziomu przeznaczonego na funkcję mieszkaniową nad skrzydłem zachodnim, pozwalająca jednocześnie wyrównać wysokości pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim budynku.

W obiekcie przewidziano powierzchnie biurowe, osiem lokali usługowych oraz apartamenty mieszkalne, w tym kilka z antresolami. Zaprojektowano odkrycie elewacji piwnic, poprzez wprowadzenie trzypoziomowych tarasów w terenie i wysokie przeszklenia z wejściami do lokali usługowych. Do lokali prowadzić będą nowoprojektowane klatki schodowe, a w części centralnej przewidziano powstanie reprezentacyjnego holu.

W obiekcie zachowały się charakterystyczne elementy wyposażenia browarniczego. Zachowały się również relikty kratownicowych podpór łuków sklepień piwnicznych. Architekci zaplanowali przeniesienie ciężaru sklepień na nowe elementy nośne, zaś wsporniki przeznaczono do oczyszczenia i pozostawienia jako elementy ekspozycyjne.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie istniejącego wyposażenia browaru, renowacja i ich ekspozycja w przebudowanym obiekcie nada inwestycji niepowtarzalnego charakteru i będzie wyrazem szacunku do historii tego wyjątkowego miejsca na mapie Poznania – tłumaczą autorzy projektu.

Na północ od budynku browarniczego powstanie nowy, trzykondygnacyjny obiekt. Formą architektoniczną będzie spójny z pozostałą, istniejącą częścią kompleksu mieszkaniowego Warzelnia pod względem formy, wysokości, użytych materiałów i środków architektonicznych.

Do współpracy nad koncepcją i projektem wnętrz obu obiektów zaproszono poznańską pracownię Tekktura. Opisując inwestycję trzeba podkreślić zaangażowanie w proces projektowy Inwestora, Miejskiego Biura Konserwatora Zabytków oraz całego zespołu architektów i inżynierów.

źródło: materiały prasowe