Poznań: Plac Wiosny Ludów i ulica Szkolna w nowej odsłonie [WYNIKI KONKURSU]

Zakończył się ogólnopolski konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej w Poznaniu. Studenci z całej Polski przesłali ponad 70 projektów, z których organizatorzy konkursu wskazali najlepsze propozycje.

Konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obejmował swym zasięgiem spory kawałek centrum Poznania. Do konkursu zgłoszono łącznie 71 prac, a pod obrady jury trafiły 64 projekty. W obradach jury uczestniczył redaktor naczelny magazynu whiteMAD – Kamil Białas. Trwające dwa dni obrady nie wyłoniły jednak głównego laureata.

Kapituła konkursu nie potrafiła jednogłośnie wskazać najlepszej pracy. Dlatego postanowiliśmy, że przyznamy dwa wyróżnienia pierwszego stopnia oraz trzy wyróżnienia drugiego stopnia – mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, przewodniczący kapituły.

Dyplomy laureatom wręczyli: Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania oraz Magdalena Michalska, przedstawicielka firmy Orpea, fundatora nagród w konkursie. Wyróżnienie pierwszego stopnia w wysokości 1500 zł każde otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wszystkie 64 prace będzie można oglądać na wystawie w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich od 20 do 23 lutego oraz od 29 lutego do 1 marca w godzinach 10:00-19:00.

Konkursowe zadanie nie było łatwe. Studenci musieli uwzględnić wiele aspektów, wśród nich było między innymi nawiązanie do historycznej zabudowy centrum, stworzenie zielonego miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz zaprojektowanie budynku, który wypełni pustą działkę przy Kupcu Poznańskim, którą od wielu lat szpeci budka z kurczakami z rożna. Dodatkowo studenci musieli przeprojektować ulicę Szkolną, która łączy Plac Wiosny Ludów z Rynkiem. Ważnym elementem było też stworzenie osi kompozycyjno-widokowej, która biegnie od ulicy Wysokiej aż do Kupca Poznańskiego.

W wytycznych duży nacisk postawiono także na obecność roślin. Niemal połowa terenu obecnego placu ma być przestrzenią publiczną. To, jak będzie ona wyglądać, zależało od autorów koncepcji. Miasto postawiło jednak konkretne warunki: na placu musi pojawić się zieleń oraz miejsca do odpoczynku. Z kolei w ulicach: Szymańskiego, Wysokiej, Św. Marcin i Szkolnej powinny być przewidziane wysokie drzewa i krzewy osiągające co najmniej 4 metry wysokości.

Projekty miały być przede wszystkim możliwe do zrealizowania, a proponowane przez studentów rozwiązania przestrzenne – atrakcyjne i poprawne. Członkowie kapituły brali pod uwagę ich dostosowanie do otoczenia, uwzględnienie problematyki zagospodarowania wód deszczowych oraz sprawność i czytelność rozwiązań komunikacyjnych. Liczyła się też oryginalność i funkcjonalność rozwiązań, nowatorskie podejście do kształtowania zieleni oraz przełamywanie schematów.

Wyróżnienie pierwszego stopnia w wysokości 1500 zł każde otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pierwsze wyróżnienie powędrowało do Aleksandry Biernackiej i Joanny Lipnickiej. Koncepcja duetu zakłada rezygnację z połączenia samochodowego pomiędzy ulicą Strzelecką a Podgórną. Zdjęcie bruku z części trasy tramwajowej przebiegającej w tym obszarze i zasadzenie w jego miejsce trawy. Powstanie dwóch budynków na placu Wiosny Ludów – usługowego od strony ulicy Św. Marcin oraz mieszkalnego z usługowym parterem od strony ulicy Szymańskiego, a także dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Kolorystycznie zabudowania mają nawiązywać do sąsiednich obiektów. Projektantki zaproponowały elewację wykończoną ceglaną ceramiką. Koncepcja zakłada również lokalizację dwóch placów o odmiennym charakterze – kameralnego skweru przy ulicy Wysokiej i Szymańskiego oraz głównego naprzeciwko Kupca Poznańskiego. Projekt zagospodarowania tego terenu uzupełniają wyspy zieleni, wokół których rozmieszczono siedziska i stojaki rowerowe. Według projektu studentek UAP narożnik Kupca Poznańskiego ma zostać uzupełniony plombą wpasowaną w istniejącą bryłę budynku. W jej wnętrzu miałyby znaleźć się lokale gastronomiczne.

Wyróżnienie I stopnia – Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka (praca nr 22)

Plac Wiosny Ludów
Wyróżnienie I stopnia – Aleksandra Biernacka, Joanna Lipnicka (praca nr 22)

Wyróżnienie zostało przyznane za całościowe podejście do tematu, uwzględniające większość ze wskazanych wytycznych, w tym wymogi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jurorzy zwrócili uwagę na priorytetowe potraktowanie szlaków pieszych oraz kompleksowe kształtowanie zieleni, przewidujące zachowanie drzew rosnących od strony ulicy Wysokiej z ich umiejętnym powiązaniem z osią widokową. Doceniono także rozwiązania uwzględniające gospodarowanie wodami opadowymi oraz walory estetyczne projektu. Wyróżnienie trafiło do architektów również za możliwości realizacyjne zaproponowanych rozwiązań.

Kolejne wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymała propozycja Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzyny, również studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Koncepcja zakłada oddanie  placu Wiosny Ludów wyłącznie pieszym i tramwajom. Poziom posadzki zostałby wyrównany, a deptak od strony ulicy Półwiejskiej zyskałby swoją kontynuację na placu i połączyłby się z ulicą Szkolną. Budynek na pl. Wiosny Ludów miałby mieć prostokątną formę, swoją linią podkreślającą kształt placu, z wewnętrznym dziedzińcem, przez który przeprowadzono pasaż handlowy. Przed budynkiem (od strony Kupca Poznańskiego) zaprojektowano skwer z zielenią. Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejących drzew oraz uzupełnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami. Studenci pomyśleli także o małej retencji. Na skwerze zlokalizowano zbiornik wodny, w którym mogłaby się gromadzić woda opadowa. Według projektu krawędzie akwenu wieńczą długie drewniane ławy, umożliwiające mieszkańcom wypoczynek w cieniu drzew. Ponadto, ze względu na duże gabaryty projektowanego budynku, pozostała część wody deszczowej magazynowana byłaby w podziemnym zbiorniku.

Plac Wiosny Ludów
Wyróżnienie I stopnia – Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna (praca nr 24).
Plac Wiosny Ludów
Wyróżnienie I stopnia – Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna (praca nr 24).

W narożniku Kupca Poznańskiego przewidziano budowę budynku o dwukondygnacyjnym handlowym parterze oraz czterech kondygnacjach biurowych. Od strony placu Wiosny Ludów posiadałby on proporcje zbliżone do formy Kupca Poznańskiego, a od strony ulicy Podgórnej byłby znacznie bardziej przeszklony.

Ulica Szkolna z kolei przekształcona zostałaby w deptak. Projekt zakłada likwidację wszystkich miejsc parkingowych, wymianę nawierzchni i uatrakcyjnienie ulicy przez posadzenie drzew w gruncie i instalację ławek.

Członkowie kapituły docenili pracę za kompleksowe podejście do obszaru opracowania placu wraz z sąsiedztwem, spełniające większość z wytycznych regulaminu. Jurorzy szczególną uwagę zwrócili na wprowadzenie do projektu zieleni wysokiej i jej umiejętne kształtowanie oraz walory estetyczne wskazanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Ich uwadze nie umknęła także śmiałość w kształtowaniu zabudowy kwartału w istniejącej tkance historycznej miasta.

Kapituła konkursu zdecydowała również o przyznaniu trzech wyróżnień drugiego stopnia w wysokości 1000 zł każde. Wyróżnienia otrzymały zespoły:

Joanna Piasecka, Tomasz Bekas (UAP). Wyróżnienie zostało przyznane za różnorodne rozwiązania wprowadzające zieleń na terenie objętym konkursem oraz za rozważania dotyczące problemu gospodarowania wodami w mieście. Pomimo wielu kwestii, które należałoby dopracować, kapitułą konkursu poparła taki kierunek myślenia o projektowaniu przestrzeni w zwartym centrum Poznania. Jurorzy docenili również wrażliwość na potrzeby komunikacyjne pieszych.

Wyróżnienie II stopnia – Joanna Piasecka, Tomasz Bekas (praca nr 9).

Magdalena Karpińska, Magdalena Storożenko (Politechnika Warszawska). Wyróżnienie zostało przyznane za stworzenie rozwiązań projektowych, w których spory procent zagospodarowania terenu został przeznaczony pod zieleń. Sąd docenił odpowiednie uchwycenie proporcji wnętrza urbanistycznego w powiązaniu z osią widokową na przedłużeniu ulicy Wysokiej i pozostawienie niezabudowanego obszaru, na którym obecnie rosną drzewa.

Wyróżnienie II stopnia – Magdalena Karpińska, Magdalena Storożenko (praca nr 56).


Patrycja Krupa, Marek Martynowicz, Zuzanna Trzcińska (Politechnika Warszawska). Wyróżnienie zostało przyznane za wrażliwość estetyczną i interesujące podejście graficzne prezentowanych plansz. Docenione zostało szczególne podejście do projektu ulicy Szkolnej. Sędziowie zwrócili uwagę na niebanalne rozwiązania przestrzeni publicznej – w tym stworzenie obszaru wspólnego, posiadającego intymny charakter, niełatwy do osiągnięcia w tej części miasta.

Czytaj też: Architektura Poznania | Meble miejskie | Miasto

Wyróżnienie II stopnia – Patrycja Krupa, Marek Martynowicz, Zuzanna Trzcińska (praca nr 19).

źródło: UM Poznań