Poznań: radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego. Północ miasta zostanie zielona

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego powstał po to, by uchronić kliny zieleni oraz tereny w północnej części miasta – Strzeszynie. Dokument przyjęli radni podczas sesji we wtorek.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Strzeszyn Północ” – część D” dotyczy obszaru o powierzchni 142,5 ha. Ważny dokument wyznacza przede wszystkim tereny zieleni, lasów, sportu i rekreacji. Jego głównym celem jest rozwój systemu zieleni miasta, podtrzymywanie ochrony klinów zieleni oraz ochrona przed niekontrolowaną zabudową.

To bardzo ważny dokument, dzięki któremu będzie można zachować cenne obszary zieleni. Tworząc go, wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców Strzeszyna, którzy wyraźnie podkreślali, że nie chcą tam zabudowy mieszkaniowej. Do tej pory korzystali z tego miejsca w celach rekreacyjnych, chodzili tam na spacery, uprawiali sport. Uznaliśmy, że należy te funkcje utrzymać, chroniąc zapisami planu miejscowego ważne dla poznaniaków tereny zieleni – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Nowy plan jest ważny, ponieważ pozwoli chronić tereny wyłączone z zabudowy, poszerzając o ponad 35 ha kliny zieleni wyznaczone w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, czyli najważniejszym dokumencie, który określa, jak powinna wyglądać przestrzeń miasta.

Plan miejscowy pozwala rozwijać tereny zieleni w mieście, nie tylko chroniąc obszary wyłączone w “Studium…” z zabudowy. To miejsce, z którego chętnie korzystali mieszkańcy, dlatego zdecydowaliśmy się nie tylko chronić tereny zieleni, ale znacząco je rozszerzyć, co jest zgodne z dotychczasowym sposobem ich użytkowania – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.


Nowy plan zagospodarowania przestrzennego w znacznej części zachowuje dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu i wyznacza obszary z zakazem zabudowy. Jedynym miejsce, w którym będzie można coś zbudować jest wyznaczony w dokumencie teren sportu i rekreacji przy istniejącym hotelu. W ten sposób dokument pozwala, by w przyszłości rozbudować bazę hotelowo-gastronomiczną w północnej części Poznania.

Miasto informuje, że nim przyjęło plan przeprowadziło konsultacje społeczne – dwa spotkania z mieszkańcami oraz z przedstawicielami rady osiedla.

Czytaj też: Ekologia | Zieleń | Poznań | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Poznań