Poznań: specjalny samochód skanował reklamy. Nielegalne zostaną usunięte

Samochód, który skanował reklamy na ulicach Poznania jest elementem zapowiadającym wprowadzenie w mieście uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa w Poznaniu będzie jednym z podstawowych narzędzi porządkowania przestrzeni publicznej – m.in. z reklam, które okażą się niezgodne z jej zapisami. Jednak zanim radni przyjmą dokument podczas sesji, należy przeprowadzić audyt nośników reklamowych w Poznaniu. Sprawdzić, ile reklam jest na terenie miasta i gdzie one się znajdują. Taka wiedza jest niezbędna do późniejszej egzekucji przepisów uchwały.

Jest to nie lada wyzwanie, dlatego Wydział Urbanistyki i Architektury podjął próbę przeprowadzenia pilotażowego skanowania nośników reklamowych w przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej. Otrzymany materiał pozwoli ocenić możliwości techniczne oraz finansowe urzędu pod kątem inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych w całym mieście – mówi Tobiasz Wichnowski, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

W czwartek po południu samochód wyposażony w niezbędne narzędzia (skanery, kamery, czujniki), przejechał ulicą Bukowską – od Roosevelta w kierunku Grunwaldzkiej, następnie Grunwaldzką do ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W tym czasie skanował reklamy, będące w polu “widzenia” urządzeń. Uchwała krajobrazowa to dokument, który określi zasady stawiania nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. W ubiegłym roku projekt był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu – z jego zapisami można się było zapoznać na miejskich stronach internetowych i zgłosić uwagi.

Co zakładają przepisy? Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich – staromiejski – obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny – zurbanizowany – obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Czwarty to obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.


Największe bilbordy o powierzchni 18 m kw. będzie można stawiać wyłącznie w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Według planów radni mają głosować nad poznańską uchwała krajobrazową 8 marca.

Czytaj też: Poznań | Ciekawostki | Archialert | Miasto | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Poznań