Poznań: teren dawnej szkółki zmienia się w las. Miasto posadzi tu 200 tys. drzew

Poznań zyska atrakcyjne, zielone miejsce, las w Krzyżownikach to teren w północno-zachodniej części miasta. Przed laty miasto chciało tu zbudować wielkie pole golfowe. Plany zmieniono i zapowiedziano, że teren dawnej szkółki zmieni się przestrzeń otwartą dla wszystkich mieszkańców.

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z przystosowaniem terenów dawnej szkółki w Krzyżownikach i zmianą ich przeznaczenia. Z zielonego terenu od dziś mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Działka, na której powstaje las ma powierzchnię około 60 hektarów.

Poznaniacy potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o miejską zieleń. Zagospodarowanie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach to inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom tego rejonu, ale całego Poznania. Sądzę, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez poznaniaków i poznanianki – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak

Teren znajduje się w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. To naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i ma przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

Decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach prezydent Jacek Jaśkowiak podjął w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu przeprowadzono już pierwszy etap prac – cały teren zabezpieczono, aby móc udostępnić go zwiedzającym. Zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu – pozostałości po niezamieszkałych budynkach, betonowych studniach nawadniających (około 50) czy oknach inspektowych (które miały zastosowanie w dawnej szkółce). Przygotowano ścieżki dla pieszych. Realizowane jest również przyłączenie mediów takich jak prąd i woda do obiektów, które w przyszłości będą mogły pełnić funkcję rekreacyjną.

Teraz nad planem rozwoju terenu pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, która jeszcze w tym roku chce poddać pierwsze pomysły pod opinie poznaniaków.

Opracowanie tego planu traktujemy w pracowni priorytetowo, w związku z tym mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie on zaprezentowany mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu do projektu wynikających z nich zmian, chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych etapów procedury planistycznej. Zakończenie prac nad tym planem przewidujemy na listopad / grudzień 2021 r. – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Poznań las


Po zmianie obowiązującego planu przeprowadzony zostanie drugi etap prac. Podjęte będą przede wszystkim działania związane z zalesieniem działek. Obecnie na terenie występuje zieleń wysoka, rosną tu głównie brzozy, klony, lipy, dęby, świerki, topole i buki. W sumie obecnie rośnie tu 64 tysiące drzew. Według planów, posadzone zostaną tu kolejne drzewa. W sumie nowych drzew będzie ponad 200 tysięcy!

Las to nowy pomysł na to miejsce. Wcześniej, przez wiele lat zakładano, że na tym terenie powinno powstać pełnowymiarowe pole golfowe.

Czytaj więcej: Ekologia | Zieleń | Poznań | Las

źródło: UM Poznań