Poznań: ulica Rybaki już po remoncie. Zyskają wszyscy mieszkańcy

Na ul. Rybaki poprawiła się sytuacja pieszych i uspokojono ruch. Ulica zyskała nową nawierzchnię, więcej zieleni i małą architekturę. Stworzono również miejsca postojowe zarezerwowane dla mieszkających w pobliżu poznaniaków.

Na realizacji inwestycji mają zyskać wszyscy: piesi, rowerzyści i zmotoryzowani. Dla tych ostatnich utworzono bowiem nowe miejsca parkingowe.

Symbolicznie kończymy remont ul. Rybaki. Trwają jeszcze odbiory, więc znalezione usterki będą usuwane przez wykonawcę. Cel, który chcieliśmy osiągnąć, to rewitalizacja ulicy, poprawienie sytuacji pieszych poprzez nowe chodniki i nasadzenie nowej zieleni. Poprawi się też bezpieczeństwo poprzez ograniczenie tranzytu, który odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką – mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Piesi do swojej dyspozycji mają teraz chodniki o szerokości od 2 do 3,5 metrów. Wzdłuż ul. Rybaki pojawiło się więcej zieleni oraz mała architektura – przybyło ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m kw. terenu zagospodarowanego pod zieleń niską.

Wprowadzona stała organizacja ruchu zakłada przejazd jednokierunkowy od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej oraz od ul. Strzałowej za skwerem w kierunku ul. Strzeleckiej.

Odcinek ul. Rybaki od skweru w kierunku ul. Strzeleckiej został wykonany, jako strefa pieszo jezdna, co oznacza, że wysokość chodnika jest zrównana z nawierzchnią asfaltową. Na tym odcinku wprowadzony został zakaz zatrzymywania i postoju dla pojazdów. Odcinek od ul. Strzałowej przy skwerze do ul. Krakowskiej jest odcinkiem jednokierunkowym ze strefą parkowania dla pojazdów. Uporządkowano parkowanie aut przy trzech skrzyżowaniach – samochody parkują w przepisowej odległości minimum 10 metrów od skrzyżowań.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu został wdrożony nowy sposób parkowania dedykowany mieszkańcom. Mają oni do dyspozycji około dwudziestu miejsc parkingowych między ulicą Kwiatową a Krakowską. Będziemy obserwować efekty tego programu – zaznacza Krzysztof Olejniczak, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Po zachodniej stronie ulicy pomiędzy skrzyżowaniami ulic Rybaki/Krakowska i Rybaki/Kwiatowa, w godzinach 18:00 – 8:00, będzie obowiązywać zakaz postoju. Znak nie będzie dotyczył pojazdów z identyfikatorami mieszkańców sektora czwartego Strefy Płatnego Parkowania, na którym znajduje się m. in. ul. Rybaki. To nowatorskie rozwiązanie, realizowane w Poznaniu po raz pierwszy.

Podczas prac wykonano również nowe przyłącza kanalizacji deszczowej i nowe oświetlenie uliczne. Rozbudowany został też miejski monitoring wizyjny. Do budowy części chodnika wykorzystano m.in. kostkę granitową staroużytkową.

Przebudowa ul. Rybaki kosztowała około 3 mln zł. Pieniądze na remont pochodzą z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Przeprowadzone prace były uzgadniane z Plastykiem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Radą Osiedla.

źródło: UM Poznań

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły