default

Poznań: zdejmą bruk, by posadzić zieleń

Tak zbudowanych ulic w miastach w Polsce jest wiele. Bruk wypełnia przestrzenie między budynkami a jezdniami i zabiera miejsce potencjalnej zieleni. W dzielnicy Łazarz w Poznaniu będą zdejmować część kostek brukowych, aby wykonać nasadzenia. Takie działanie ma wiele plusów.

Zieleń przyuliczna pełni bardzo ważną rolę w śródmiejskiej, gęstej zabudowie, m.in. poprawia mikroklimat ulicy, pomaga w retencji wody, oczyszcza powietrze. Nasadzenia w wąskich, poznańskich pasach drogowych nie należą jednak do łatwych. Brak wolnej przestrzeni i podziemna infrastruktura często uniemożliwiają obsadzenia drzewami.

Nowe rośliny w śródmieściu sadzone są zazwyczaj w miejscach, gdzie są szerokie chodniki, które można zamienić, w części, w pasy zieleni. Nie inaczej jest na Łazarzu.

Zazielenienie Łazarza odbywa się więc w ścisłej współpracy z lokalną radą osiedla. Najpierw wskazywane są i omawiane z radnymi przyszłe lokalizacje nowych roślin. Kolejne kroki są już po stronie ZDM. Należy sprawdzić na mapach przebieg sieci uzbrojenia podziemnego oraz plany remontowe gestorów sieci i miasta. Jeśli nie ma przeszkód i są fundusze – można zlecić projektowanie zieleni. Gotowe projekty są opiniowane przez radnych osiedlowych. Rada podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Realizacja projektu w terenie jest możliwa po zabezpieczeniu pieniędzy. Tu nierzadko również rada osiedla partycypuje w kosztach przeznaczając miejskie środki, które ma do swojej dyspozycji.

Dzięki zaplanowanym działaniom i przygotowanym z wyprzedzeniem projektom udało się w latach 2020-2021 zazielenić aż siedem kolejnych, łazarskich ulic. Drzewa, krzewy, kwitnące byliny cieszą dziś oczy mieszkańców ulic: Załęże, Białej, Niecałej, Małeckiego, Limanowskiego, Niegolewskich i Stablewskiego. To nie koniec naszych działań. W tym roku posadzimy rośliny na ul. Kanałowej – mówi Agnieszka Szulc, naczelnik Wydziału Terenów Zieleni ZDM.


Prace na ul. Kanałowej rozpoczną się na przełomie września i października. Będą prowadzone na całej ulicy, choć z uwagi na infrastrukturę podziemną, pasy zieleni powstaną głównie po jej północnej stronie- na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Małeckiego oraz po południowej stronie na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Głogowskiej. Odbrukowanych zostanie 250 metrów kwadratowych chodników.

W planach jest posadzenie niewielkich drzew m.in.: wiśni piłkowanej i świdośliw Lamarcka. Nie zabraknie też kwitnącej zieleni niskiej – łącznie ponad 550 szt. roślin wieloletnich: krzewów róż, budlei, kocimiętki i ozdobnych traw oraz ponadto 700 szt. hiacyntów. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada. Koszt inwestycji to prawie 140 tys. złotych. Środki na realizację zadania przekazała Rada Osiedla św. Łazarz.

źródło: ZDM Poznań

Czytaj też: Poznań | Miasto | Zieleń | Ekologia | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie