fot. Paweł Kukla (źródło: UM Gdynia)

Pracowite pszczoły na dachu Urzędu Miasta w Gdyni

W czterech ulach na dachu Urzędu Miasta w Gdyni mieszka 200 tysięcy pszczół. Niedawno zebrano kolejną partię miodu. Nie jest to jednak jedyny efekt pracy tych małych zapylaczy. Ich obecność pozytywnie wpływa na ekosystem całego miasta.

Pszczoły na dachu budynku urzędu zadomowiły się 24 maja. Od tamtej pory pracują w pocie czoła. Ich głównym zadaniem jest zapylanie roślin i zbieranie miodu. Przez niecałe dwa miesiące zebrano już 15 litrów słodkiego płynu.

Pszczoły regularnie dogląda pszczelarz Robert Klimek. To właśnie on zbiera miód, który następnie jest wykorzystywany w celach promocyjnych miasta. Cały projekt ma być dowodem tego, że nawet na terenie silnie zurbanizowanym można stworzyć przyjazne warunki dla owadów, które stymulują ekosystem miasta. W ten sposób władze Gdyni zachęcają też mieszkańców, aby zakładali swoje pasieki.

W myśl przepisów na posesji znajdującej się w granicach miasta będzie można posiadać do 8 rojów pszczół miodnych. Pasieki powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od zabudowań sąsiedniej posesji lub – w przypadku konstrukcji stawianych na dachach – okien znajdujących się na tym samym bądź niższych piętrach. W obu przypadkach należy zachować minimum 15 metrów odstępu.

Aby zminimalizować obawy i ryzyko związane z użądleniami przez pszczoły, do hodowli na w Gdyni dopuszcza się tylko te linie i gatunki owadów, których utrzymywanie jest dozwolone na terenie województwa pomorskiego.