Rusza przebudowa ulicy Kolejowej w Poznaniu. Przybędzie ponad 50 nowych drzew!

Przebudowa ulicy Kolejowej w Poznaniu rozpocznie się 25 października. Ulica i chodniki zyskają nową nawierzchnię. Przybędzie również zieleni. Na całej długości ul. Kolejowej posadzone zostaną 53 nowe drzewa. Od wtorku, 25 października, obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.

“Dla mieszkańców Łazarza, szczególnie jego dolnej części, to bardzo dobra informacja. Z ul. Kolejowej zniknie wkrótce kostka brukowa, powodująca hałas od kół pojazdów, a chodniki zamienią się w równe trakty. Tym jednak, co naprawdę zmieni ulicę Kolejową, jest zieleń. Oprócz ponad 50 nowych drzew przybędzie tam ponad 5 tysięcy krzewów oraz zieleń niska, której tam teraz brakowało” – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

“Przebudowa ulicy Kolejowej w Poznaniu na odcinku od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich to wyczekiwana inwestycja. Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, który przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Przewidywany termin zakończenia prac to III kwartał 2023 roku. W trakcie robót obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu” – zaznacza Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca całkowicie rozbierze istniejące nawierzchnie i wykona nową, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu. Cała ulica zyska nowy asfalt. Pojawią się także uspokajające ruch wyniesione skrzyżowania. Piesi poruszać się będą wygodnymi, równymi chodnikami, a większość miejsc parkingowych wykonanych zostanie z kamiennej kostki z jezdni ulicy Kolejowej. Na traktach pieszych w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji fakturowej, ułatwiający poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku, wyznaczone zostaną także miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obecne oświetlenie ulicy Kolejowej zostanie zdemontowane, a w jego miejscu pojawi się nowe. W projekcie uwzględniono również budowę odwodnienia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja została również skoordynowana z planami PSG tak, by w tym samym czasie wykonana została przebudowa sieci gazowej.


Przebudowa ulicy Kolejowej w Poznaniu – przybędzie sporo zieleni 

Inwestycja została poprzedzona konsultacjami społecznymi organizowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich w 2019 roku, w ramach których mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi.

Uczestnicy konsultacji zwracali m.in. uwagę na konieczność utrzymania zielonego charakteru ulicy, zachowanie starych drzew i posadzenie jak największej liczby nowych oraz wprowadzenie zieleni niskiej. Ważne było również wykorzystanie elementów istniejącej nawierzchni – kamiennej kostki i granitowych płyt oraz zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Potockiej i Kolejowej.

“Kluczowe było dla nas zachowanie istniejących drzew. Wykonana została dokładna inwentaryzacja zieleni wraz z zaznaczeniem nabiegów korzeniowych. To właśnie z tego powodu szerokość jezdni została zmniejszona do 5,5 metra, aby ochronić rosnące robinie akacjowe i ich system korzeniowy. Pierwotna koncepcja zakładała nasadzenie 45 drzew. Po wnikliwej analizie projektanci wskazali miejsca na kolejne. Ostatecznie będzie ich posadzonych 53 na całej długości ulicy” – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. przestrzeni publicznej. –

Niestety, ze względu na zły stan zdrowotny konieczne będzie usunięcie trzech drzew. Kolejne trzy, mimo zawężenia jezdni, wciąż kolidują z infrastrukturą i również będą musiały zostać usunięte. Ze względu na kolizję podobny los prawdopodobnie spotka trzy kolejne drzewa, choć w ich wypadku ostateczna decyzja zapadnie na placu budowy. Projektanci dołożyli wszelkich starań, by wycinanych roślin było jak najmniej.

Warto jednocześnie pokreślić, że stare drzewa (28 sztuk) zyskają po przebudowie zdecydowanie lepsze warunki do życia. Niewielkie misy, w których rosną, zostaną zastąpione szerokimi pasami zieleni. Przewidziane rozwiązania projektowe umożliwiają zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 2500 m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, czego aktualnie tam brakuje. Zieleń zostanie zabezpieczona słupkami przed zniszczeniem.

Zmiana organizacji ruchu 

W ramach zadania kompleksowo przebudowany zostanie ok. kilometrowy odcinek tej ważnej dla Dolnego Łazarza ulicy. Obecna nawierzchnia ul. Kolejowej – w części asfaltowa, a w części z kostki kamiennej – jest w złym stanie technicznym. Zniszczona jest także nawierzchnia chodników, która ze względu na rozrost korzeni drzew uległa znacznym deformacjom i wybrzuszeniom.

Na czas inwestycji wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. 20 października na wlotach w ul. Kolejową zamontowane zostaną tablice informujące o nadchodzących zmianach oraz będą wprowadzone ograniczenia dotyczące miejsc postojowych. Od 25 października cała ulica Kolejowa będzie jednokierunkowa w stronę ul. Głogowskiej. Wjazd od ul. Gąsiorowskich nie będzie możliwy. Objazd ul. Kolejowej będzie sugerowany ulicami ul. Hetmańską i Głogowską. Na ulicy obowiązywać będzie strefa zamieszkania. Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy będą wyłączane etapowo wtedy, gdy będzie taka konieczność. Zachowany zostanie dojazd do posesji, wyznaczane będą również ciągi dla pieszych. Przewidywany termin zakończenia prac to III kwartał 2023 r.

źródło: UM Poznań (www.poznan.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Poznań | Zieleń | Miasto | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły