Przebudowa ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Jak zmieni się okolica Placu Wolności?

Przebudowa ulicy Ratajczaka w Poznaniu ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji w okolicy Placu Wolności. Celem jest także poprawa estetyki, jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w centrum stolicy Wielkopolski.  Z 3 na 4 lutego nastąpią zmiany w ruchu pieszym i drogowym w tym rejonie. W noce z 30 na 31 stycznia oraz z 31 stycznia na 1 lutego prowadzone będą także prace w okolicy Okrąglaka, polegające na przebudowie sieci teletechnicznych i energetycznych.

Wykonawca tego zakresu Programu Centrum wkrótce rozpocznie prace rozbiórkowe na ostatnim odcinku ulicy objętej tym zadaniem – ul. Ratajczaka pomiędzy ul. 27 Grudnia a ul. Św. Marcin. W najbliższych dniach planowana jest też kontynuacja prac nocnych przy Okrąglaku.

Od nocy z 3 na 4 lutego (z piątku na sobotę) obowiązywać będą zmiany, w ramach których wygrodzona zostanie wschodnia część ulicy, tzn. fragment jezdni i chodnik po stronie biblioteki UAM. Ruch pieszy zostanie przekierowany na zachodnią stronę ulicy. Samochodowy natomiast, pozostanie zachowany na zasadach obowiązujących obecnie, jednak zostanie on przesunięty także bliżej zachodniej pierzei kamienic. Prace przygotowawcze do tych zmian rozpoczną się 2 lutego (czwartek). Dojazd jak i dojście do posesji zostaną zachowane. W rejonie prac należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

Zmiana pozwoli wykonawcy przystąpić w pierwszej kolejności do prac rozbiórkowych na wygrodzonym fragmencie ulicy, a następnie do robót związanych z kanalizacją. W efekcie ul. Ratajczaka na odcinku od skrzyżowania z ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin zostanie gruntownie przebudowana, podobnie jak pozostałe ulice zmieniające się w ramach Programu Centrum. Prace dotyczyć będą infrastruktury podziemnej, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni i chodników, a także nowe torowisko tramwajowe i droga rowerowa. To część planowanej trasy w ul. Ratajczaka, która podlega fazowaniu – docelowo tramwaj nadjeżdżający od strony Wildy będzie mógł skręcić przy Arkadii w ul. 27 Grudnia. Ulica zyska też nową zieleń, której obecnie brakuje.


Obecnie trwają też prace polegające na dostosowaniu skrzyżowania ul. Św. Marcin i Ratajczaka do przyszłej trasy tramwajowej, gdzie obecnie prowadzone są roboty wodno-kanalizacyjne, a na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia sfrezowano nawierzchnię jezdni. Ten zakres Programu Centrum oprócz wspomnianego odcinka ul. Ratajczaka obejmuje ul. 27 Grudnia, Gwarną, Kantaka, południową stronę pl. Wolności, a także wykonawca zajmuje się wymianą torowiska tramwajowego w ul. Fredry oraz torów i sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego.

Przez najbliższe noce realizowane będą kolejne prace przy Okrąglaku, polegające na przebudowie sieci teletechnicznych i energetycznych. Realizacja robót wiąże się z koniecznością ograniczenia ruchu pieszych na chodniku u zbiegu ulic Fredry i Gwarnej. Aby niedogodności były jak najmniej dotkliwe, przeprowadzone zostaną nocą, gdy ruch pieszych jest znikomy. Przewidziane są na noce z 30 na 31 stycznia oraz z 31 stycznia na 1 lutego. Realizacja tych prac może wiązać się czasowymi utrudnieniami dla pieszych oraz hałasem.

W najbliższą środę, 1 lutego, przedstawiciele wykonawcy będą informować o zmianach na ul. Ratajczaka i roznosić ulotki do okolicznych przedsiębiorstw na temat zmian organizacji ruchu oraz utrudnieniach związanych z pracami. Rozsyłane będą także newslettery z informacjami. Jak oceniacie inwestycję? Przebudowa ulicy Ratajczaka w Poznaniu w takim kształcie to dobry, czy zły pomysł?

źródło: PIM (https://pim.poznan.pl) / UM Poznań (https://www.poznan.pl/)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Poznań | Komunikacja miejska | Place, Skwery, Parki  | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły