Przebudowali XVII-wieczny, zabytkowy kościół na pracownię architektoniczną. Wow!

Projekt przebudowy powstał w biurze architektonicznym Klaarchitectuur. Zadanie, które stanęło przed architektami to przebudowa mającego kilkaset lat budynku, na współczesną pracownię architektoniczną, w której powstawać będzie przyszłość belgijskiej architektury.

Budynek znajdujący się w belgijskiej miejscowości Limburg powstał w XVII wieku. Pierwotnie, miał pełnić funkcję pomnika i miejsca spotkań dla wspólnot chrześcijańskich. W roku 1872 budynek został poświęcony i od tego czasu przez ponad 100 lat pełnił funkcję kaplicy. Od wielu lat, budynek nie pełni jednak swej sakralnej roli. Przez lata budynek stał nieużywany i powoli niszczał, nawet pomimo wpisania na listę zabytków. Wtedy pojawił się pomysł przebudowy obiektu i próba zmiany jego przeznaczenia.Postanowiono otworzyć pracownię architektoniczną, która będzie miejscem pracy, dla młodych architektów mających być „przyszłością belgijskiej architektury”. Do pracowni, czy może bardziej strefy co-workinfowej nazwanej „The Water Dog” zapraszani będą najważniejsi lokalni i światowi architekci, którzy będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu.

Głównym celem architektów było zachowanie historycznej i zabytkowej wartości kaplicy, a także pozostałych w niej mebli, czy fresków. Postanowili dobudować trzy, przypominające białe pudła gabinety, które znalazły się na piętrze obiektu. We wnętrzach wyeksponowano dawne sakralne elementy, które mają przypominać o historii budynku. W ten sposób udało się zwrócić jeden z ważniejszych zabytków okolicy mieszkańcom.