Przedwojenny dworzec w Oleśnie zostanie wyremontowany

Po remoncie dworzec kolejowy w Oleśnie odzyska pierwotny wygląd. Odnowione zostaną historyczne detale. Umowa na prace remontowe została już podpisana.

Wkrótce ruszą prace budowlane związane z remontem i przebudową dworca kolejowego w Oleśnie Śląskim. Gmach dworca wzniesiono w 1923 roku. Renowacji będzie poddana elewacja dworca wraz z detalami architektonicznymi, takimi jak boniowania, gzymsy czy pilastry. Zostaną one odtworzone na wzór historycznych, podobnie jak stolarka okienna i drzwiowa. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślającą jego walory architektoniczne.

Inwestycja to również kompleksowa przebudowa wnętrz dworca, połączona z nadaniem im nowych funkcji. Na parterze budynku, w jego centralnej części, będzie mieścić się przestrzeń obsługi podróżnych obejmująca ogólnodostępne toalety (w tym te przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), pomieszczenie przeznaczone na działalność usługową oraz hol – poczekalnię. Zostanie ona wyposażona w nowe ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze dworca, oprócz strefy obsługi podróżnych, zlokalizowane zostaną biura Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, które wraz z mieszkaniami interwencyjnymi będą mieścić się również na piętrze obiektu.


W ramach przebudowy dworca zaplanowano wdrożenie szeregu usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną m.in. zlikwidowane bariery architektoniczne, a także wykonane oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planem dworca, ścieżki prowadzące wewnątrz obiektu oraz w jego otoczeniu dla osób niedowidzących lub niewidomych.
Przebudowa dworca sprawi również, że budynek stanie się bardziej ekologiczny. Zaprojektowano w nim nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej.

Inwestycja obejmie również bezpośrednie otoczenie dworca, które pod kątem wykończenia będzie dostosowane do historycznego charakteru obiektu, a także zlokalizowanego w pobliżu centrum przesiadkowego zrealizowanego przez samorząd.

Planowany termin zakończenia przebudowy dworca w Oleśnie to druga połowa 2022 roku. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. Jej łączny koszt to 12,6 mln zł brutto. Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik z Częstochowy oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDPOL Sp. z o.o. z Jaskrowa, a dokumentację projektową opracowała pracownia Sankon s.c. z Legnicy.

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Renowacja | Zabytek | whiteMAD na Instagramie

źródło: PKP SA