Studenci zaprojektowali przestrzeń publiczną w Lubyczy Królewskiej. Prezentujemy zwycięskie prace!

Sąd Konkursowy wyłonił zwycięzców konkursu studenckiego “Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”. Organizatorem wydarzenia byli burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat objęli burmistrz i Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie.

W skład Sądu Konkursowego weszli: przedstawiciele Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński i przewodniczący Rady Miejskiej Lubyczy Królewskiej Mariusz Lewko, pracownicy Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, dr inż. arch. Joanna Dudek i dr inż. arch. Beata Walicka-Góral, przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich mgr inż. arch. Wojciech Fałat. Spośród prac złożonych do etapu pierwszego Komisja Kwalifikacyjna nominowała do etapu drugiego osiem projektów. Autorami tych prac byli: 1. Aleksandra Aftyka i Maja Dulińska, 2. Aleksandra Borowiec, Agnieszka Bugiel i Klaudia Greszta, 3. Daniel Bukała, Maciej Karwacki, Bartłomiej Miłosz oraz Konrad Szczupak, 4. Dorota Kurdziel i Marek Kowal, 5. Artur Mazur, 6. Weronika Suchanowska i Patryk Morawicz, 7. Paweł Klaja, Roksana Świątek, Adrian Tarkowski, Klaudia Wodyk oraz Paulina Wojnar, 8. Joanna Jacukiewicz i Daria Wojciechowska.

Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny prac projektowych zgłaszanych do konkursu były wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane były pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę brane były również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Ze względu na różnorodność tematyczną i często nieporównywalność nadesłanych projektów Sąd Konkursowy dokonał indywidualnej oceny każdej z prac, wyłaniając zwycięzców.

Laureaci
Sąd Konkursowy przyznał ex aequo dwie pierwsze nagrody, jedną drugą nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Pierwszą nagrodę otrzymali: Dorota Kurdziel i Marek Kowal za czytelne powiązania hierarchizujące przestrzeń publiczną i ciekawe propozycje małej architektury oraz Artur Mazur za realne rozwiązania dostosowane do skali małego miasteczka oraz klarowny podział przestrzeni publicznych. Laureatami drugiej nagrody zostały Aleksandra Aftyka i Maja Dulińska za twórcze wykorzystanie wody i zieleni w kompozycji urbanistycznej oraz czytelny detal urbanistyczny. Wyróżniona została również praca Joanny Jacukiewicz i Darii Wojciechowskiej za szeroki zakres programu funkcjonalnego oraz wyróżniający się detal urbanistyczny.

Budżet przeznaczony na nagrody konkursu wynosił 10 tys. zł, w tym I nagroda – 3 tys. zł, II nagroda – 2 tys. zł, wyróżnienie – 1 tys. zł, nagroda publiczności – 1 tys. zł. Nagroda publiczności zostanie przyznana pracy, którą wybiorą mieszkańcy Lubyczy Królewskiej w drodze głosowania.

Czytaj też: Portfolio | Polscy projektanci | Wydarzenia  | Architektura w Polsce | Miasto

Zwycięska praca – 1 miejsce ex aequo / Dorota Kurdziel i Marek Kowal


Zwycięska praca – 1 miejsce ex aequo / Artur MazurDrugie miejsce / Aleksandra Aftyka i Maja DulińskaWyróżnienie / Joanna Jacukiewicz i Daria Wojciechowska

źródło: www.prz.edu.pl