Ratusz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna już gotowy. Dziś oficjalne otwarcie!

Już dziś odbędzie się oficjalne otwarcie budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna projektu BBGK Architekci.

Budynek położony jest w chaotycznym otoczeniu północnych przedmieść Konstancina-Jeziorny, z dala od najbardziej atrakcyjnej, południowej części miasta. Na północ od działki ratusza rozciągają się tereny pól uprawnych o gęstym, pasmowym podziale własności. Zlokalizowanie tak ważnego budynku użyteczności publicznej w miejscu dzisiaj zapomnianym, ma szansę zmienić geografię Konstancina, który obecnie rozwija się głównie w stronę południową. Budynek jest impulsem do rewitalizacji całego kwartału i przyspieszenia urbanizacji centralnego rejonu Konstancina.

Bryła

Nietypowy kontekst urbanistyczny stał się punktem wyjścia dla ukształtowania bryły ratusza i doboru materiałów. Budynek od strony ulicy Piaseczyńskiej ma reprezentacyjny charakter z wieżą i zegarem. Odsunięcie go od ulicy Warszawskiej, pozwala na dobrą ekspozycję bryły, jednocześnie tworząc plac o charakterze uporządkowanej przestrzeni miejskiej. Ze względu na tranzytowym charakter ulicy Nowopiaseczyńskiej parking położony jest od północnej strony budynku, przy ulicy Kolejowej. Z tej strony poprzez zielone patio, będą wchodzić wszyscy jego użytkownicy, choć wejście to ma mniej oficjalny charakter i bardziej kameralną skalę niż wejście główne. Budynek zaprojektowano jako parterowy, jedynie skrzydło południowe ma dwie kondygnacje, zwieńczone wieżą, w której mieści się sala rady miasta. Wewnętrzna struktura zorganizowana jest wokół dwóch dziedzińców: wejściowego oraz wewnętrznego, na który otwierają się pomieszczenia biurowe. Obiekt ma dwa oblicza: zewnętrzne – bardziej reprezentacyjne i oficjalne oraz wewnętrzne – przyjazne dla jego użytkowników, otwarte i przejrzyste.

Elewacja budynku wykonana jest z cegły ceramicznej ułożonej w powtarzalny wzór rombów. Jest to bezpośrednie nawiązanie do zabudowy wokół ratusza, w której dominują stare stodoły wykonane z cegły i dębu.

Świadome projektowanie

Konstancin-Jeziorna to szczególne miasto należące do aglomeracji Warszawskiej. Kojarzony jest z życiem blisko natury. Nie bez powodu od dekad uważany jest za miejsce o charakterze uzdrowiskowym. Dlatego budynek ratusza objęty jest programem LEMUR, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2. Aby spełnić te założenia obiekt zaprojektowany został jako niskoenergochłonny. Wszystkie przestrzenie doświetlono naturalnym światłem, przy jednoczesnej ochronie przed nadmierną insolacją. Dzięki dużej masie ścian i stropów i redukcji przeszkleń, zapotrzebowanie na chłód ograniczone zostało do minimum. Wszystkie elementy przegród zewnętrznych mają podwyższone parametry izolacyjności, co wraz z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła pozwala zakwalifikować ten budynek do budownictwa pasywnego.

Tak prezentuje się budynek w obiektywie fotografa Juliusza Sokołowskiego:

Autorzy: BBGK Architekci (Wojtek Kotecki, Konrad Grabowiecki, Jan Belina-Brzozowski)

Współpraca: Jacek Wochowski, Joanna Orłowska, Maciej Rąbek, Tomasz Pluciński, Aleksandra Sybilska, Emilia Sobańska, Aneta Kulesza, Malwina Borowiec, Zuzanna Sprogis

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wykonawca: EREKTA

Konstrukcja i Instalacje: DMK Projekt

Architektura krajobrazu: PASA Design

Pozwolenie na budowę: 12/2013

Pozwolenie na użytkowanie: 2018

Powierzchnia działki: 14 207,88 m2

Powierzchnia zabudowy: 3 544,76 m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 3 278,13 m2

Powierzchni całkowita części nadziemnej / podziemnej: 5 796,12 m2 / –

Kubatura brutto: 28 831,90 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba biur: 70

Liczba miejsc postojowych dla samochodów: 47