Remont elewacji kościoła Wszystkich Świętych

Remont elewacji kościoła Wszystkich Świętych. Zakończył się drugi etap.

Remont elewacji kościoła Wszystkich Świętych prze. Od niedawna możemy podziwiać efekty prac konserwatorskich, jakie przeprowadzono na zachodniej wieży oraz tympanonie tej drugiej co do wielkości stołecznej świątyni. Przy okazji remontu naprawiono tynki, gzymsy i sztukaterie. Elementy wymagały oczyszczenia, odsolenia, wzmocnienia, a niektóre musiały być uzupełnione. 

Następnie odnowione elementy pomalowano na kolor ustalony na podstawie wyników badań stratygraficznych. Biała dotychczas płaskorzeźba tympanonu zyskała ciepły jasnoceglany kolor, a okalające je obramienie z kostkowym detalem jest teraz kremowe. Wymieniono także wszystkie zniszczone, miedziane obróbki blacharskie.

Zeszłoroczny cały koszt drugiego etapu remontu elewacji to prawie 700 000 zł. Prace były współfinansowane z różnych źródeł, także m.st. Warszawy. Dotacja miasta wyniosła 52 500 zł. Godnymi zauważenia są również odtworzone cztery figury serafinów na wieży wschodniej (ich wykonanie nie było dotowane przez m.st. Warszawę). Projekt zakłada wykonanie takich samych rzeźb na sąsiedniej wieży. W 2023 roku prace w świątyni będą kontynuowane. Na remont arkady wschodniej miasto przyznało dotację w wysokości 182 000 zł. W ostatnich latach właściciel zabytku, Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, prowadziła zakrojony na szeroką skalę remont konserwatorski mający na celu przywrócenie wnętrzom kościoła dawnej świetności. Konserwatorzy pracowali przy ścianach i sklepieniu, cokołach, kopule, posadzkach oraz portalach, kapitelach i obramieniach okiennych. Wszystkie te elementy oczyścili i odgrzybili. Zespolili sypiące się tynki a następnie je wzmocnili, w niektórych miejscach założyli kity i uzupełnienia. Na koniec konserwowane powierzchnie pomalowali. Zakończone w zeszłym roku prace były współfinansowane przez m. st. Warszawa.


Historia
Kościół Wszystkich Świętych zbudowany został w latach 1861-1893 w stylu neoklasycystycznym, na planie krzyża łacińskiego, według projektu Henryka Marconiego. Przez dziesięciolecia był największym kościołem stolicy. W czasach II wojny światowej kościół znajdował się na terenie getta i stał się ośrodkiem pomocy dla Żydów. Organizowano tu między innymi przerzuty osób na stronę aryjską. We wrześniu 1939 roku kościół został uszkodzony wskutek niemieckich nalotów. Do dalszych zniszczeń doszło podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Wskutek bombardowania zawaliły się stropy, zniszczone zostały wszystkie dzieła sztuki znajdujące się we wnętrzu świątyni. Po II wojnie światowej kościół został odbudowany, niektóre prace zakończono dopiero w latach 70. XX wieku.

Ruiny kościoła. Józef Jerzy Karpiński “Jerzy'”- MPW

Mogiły zabitych warszawiaków, lata okupacji oraz współczesność. Źródło: fotopolska.euZniszczona zabudowa placu, lata 40. i współczesne. Źródło: fotopolska.eu

Wszystkie zdjęcia i informacje dotyczące remontów pochodzą z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Temat: Remont elewacji kościoła Wszystkich Świętych. Zakończył się drugi etap.