Remont kamienic
Kamienica przy ul. Przyokopowej 2

Remont kamienic w Gdańsku, aż 11 budynków odzyskało dawny blask

Zakończył się remont jedenastu kamienic w Gdańsku. Prace rewitalizacyjne prowadziło Biuro Rozwoju Gdańska. Wkrótce ruszą prace przy odnowieniu kolejnych budynków.

Prace remontowe rozpoczęto już w 2017 r. Zgodnie z harmonogramem zakończą się w 2022 r. Do tej pory miastu udało się odnowić jedenaście historycznych budynków. 

Model rewitalizacji, który stosujemy na Dolnym Mieście wykorzystuje środki Europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też zakłada współpracę ze spółkami, np. TBS Motława, wykorzystuje środki własne w ramach inwestycji Gdańskich Nieruchomości, jak i Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Rewitalizacja Dolnego Miasta otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej za najlepszy projekt rewitalizacyjny pokazując tym samym, że musi być synergia działań różnych instrumentów – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju.

Najczęściej miasto remontuje elewacje budynków. Odświeżony wygląd zyskało 10 budynków, w dwóch odnowiono klatki schodowe oraz izolacje przeciwwilgociowe. Projekt objął kamienice znajdujące się na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu. Realizując remont miasto współpracuje tutaj ze wspólnotami mieszkaniowymi. Ich listę sporządzono w 2017 r. w drodze konkursu.

Remont kamienic
Klatka schodowa w kamienicy przy ul. Żabi Kruk 7B

W wyniku naboru wyłoniono 32 partnerów dla podobszaru rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Przystępując do projektu wspólnoty mieszkaniowe mogły aplikować o środki na remonty części wspólnych budynków: elewacji, klatki schodowej, dachu czy izolacji przeciwwilgociowej, w wysokości maksymalnie do 120 tys. zł. wydatków kwalifikowalnych. Natomiast przy dodatkowej realizacji otoczenia, wydatki te mogły wzrosnąć maksymalnie do 180 tys. zł. Każdy partner musiał jednak wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wydatków kwalifikowalnych oraz pokryć wszystkie wydatki niekwalifikowalne. Dzięki takiej pomocy finansowej remont kamienic był możliwy.

Podczas wyłaniania wykonawców robót budowlanych obowiązuje zasada konkurencyjności, a zatem nie ma dowolności w ich wyborze. Wspólnoty obowiązuje określona procedura. Obecnie łączna kwota dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 2 846 806,81 zł.

Czytaj też: Gdańsk | Kamienica | Elewacja | Renowacja

źródło: Biuro Rozwoju Gdańska

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły