Piękno detalu. Remont kamienicy przy ul. Fredy 10 w Bydgoszczy dobiega końca!

Remont kamienicy przy ul Fredy 10 w Bydgoszczy właśnie dobiega końca. Elewacja w jesiennej scenerii prezentuje się świetnie! Dzięki pracom zleconym przez wspólnotę, całą południową pierzeję tej ulicy tworzyć będzie ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. Pomiędzy koronami lip, które rosną wzdłuż ulicy kryje się wiele ciekawych detali architektonicznych.

Wiekowa kamienica z nr 10  została wzniesiona około 1900 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Skrajne części budynku od frontu mają formę nieznacznie wysuniętych ryzalitów. Kamienica posiada wiele zdobień. W osi budynku umieszczono masywny portal wejściowy. Podkreślają go dodatkowo pilastry przypominające kolumny.

W skrajnej, południowej części budynku umieszczono przejazd bramny. Na wyższych kondygnacjach na elewacji dominuje licowana pomarańczowa cegła. Płaskorzeźby zdobią skrajne części budynku. Na wysokości piętra  znajdują się dekoracyjne głowy oraz łby lwów – symbolizujące bezpieczeństwo. Parter jest boniowany.  Zachowała się również częściowo oryginalna stolarka okienna, która będzie jeszcze restaurowana. Warto zwrócić również uwagę na rozrzeźbione dekoracyjne naczółki.

Kamienica pod adresem Fredry 12, domykająca pierzeję od strony ulicy gen. Józefa Sowińskiego
Kamienica pod adresem Fredry 12, domykająca pierzeję od strony ulicy gen. Józefa Sowińskiego

Obecnie kończy się remont elewacji frontowej o wartości 179 tysięcy złotych. Dzięki zleconym pracom całą południową pierzeję tworzy ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. W kamienicy funkcjonuje wspólnota zarządzana przez ADM.

Wcześniej estetyczne elewacje odzyskały m.in. inne budynki wzdłuż te ulicy, między innymi z numerami 6, 8 i 12. Po przeciwnej stronie ulicy konserwatorskie prace prowadzono  ostatnio m.in. przy dużych  oknach w ostrołukowych arkadach kościoła Zbawiciela. Wiosną br. zakończyła się gruntowna przebudowa gmachu szkoły, który stał się siedzibą XIII Liceum Ogólnokształcącego.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają opracowywane przez urbanistów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

źródło / zdjęcia: Remont kamienicy przy ul. Fredy 10 w Bydgoszczy / https://www.bydgoszcz.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Bydgoszcz | Ciekawostki | Muzeum | whiteMAD na Instagramie

Tak budynek prezentował się przed remontem: