Remont kamienicy we Wrocławiu. Odsłonięto dawne niemieckie napisy! 

Prezentujemy dziś kolejny remont kamienicy we Wrocławiu. Tym razem renowację przeszła elewacja zabytkowej kamienicy pochodzącej z 1889-1890 roku przy ulicy Stanisława Worcella 5a na Przedmieściu Oławskim. Zdjęcia dzięki uprzejmości strony Wrocław – Inwestycje Budowlane.

Remont kamienicy we Wrocławiu przy ulicy Stanisława Worcella 5a na Przedmieściu Oławskim właśnie dobiega końca. Podczas remontu nie tylko wyremontowano bogato zdobioną elewację kamienicy z 1889-1890 roku, ale także odkryto przedwojenny niemiecki napis, który został zachowany w estetyczny sposób. Jest to dowód nie tylko na dojrzałość architektoniczną, ale również dowód na brak kompleksów związanych z historią Wrocławia, jak i całej Polski. 


Obiekt wzniesiony w 1889-1890 wg projektu z 1887 roku autorstwa Josepa Hanke w stylistyce historyzmu berlińskiego lat 80 XIX wieku. Położony jest na terenie Przedmieścia Oławskiego w południowej zwartej pierzei ulicy Stanisława Worcella. Obiekt IV kondygnacyjny z mezaninem, podpiwniczony nakryty dachem pulpitowym. Założony jest na rzucie litery „L” i skomponowany z korpusu frontowego oraz skrzydła dostawionego w narożu Fasada budynku rozrzeźbiona przesuniętym ku wschodowi trójosiowym wykuszem obejmującym kondygnacje 3 i 4 ma układ horyzontalny. Wyznaczają go pasy boniowania w kondygnacjach 1 i 2, psedoboniowania w kondygnacjach 3 i 4, gzyms kordonowy nad kondygnacją 1, a nad 4 gzyms kordonowy z fryzem złożonym z palmy i liści. Całość domyka wydatny okap na kroksztynach dekorowanych motywem akantu i rybiej łuski. 

Dopełnieniem kompozycji jest bardzo bogaty detal architektoniczny w wyprawie tynkarskiej łączący formy utrzymane w stylistyce renesansu, manieryzmu, baroku. Jako wyróżnik poszczególnych kondygnacji i wykusza wykorzystano także wielkość otworów okiennych oraz stylistyce dekoracji architektonicznych. Prostokątny otwór bramy zamknięty łukiem półokrągłym obejmuje bogaty portal złożony z pilastrów o kompozytowych głowicach, posadowionych na cokołach z ornamentem rautowanym, belkowanie i frycu z ornamentem cęgowym. 

Trzony pilastrów zdobią prostokątne płyciny z których górne dekoruje ornament okuciowy. W pierwszej kolejności podjęte zostaną działania mające na celu odtworzenie ozdobnych detali architektonicznych. Następnie odtworzenie wypraw tynkarskich. Niezbędnym elementem jest uzupełnienie ubytków warstwy fakturowej elewacji. Uzupełnione zostaną brakujące elementy zdobień, a istniejące zostaną poddane renowacji. Na elewacji od strony podwórka odtworzona zostanie wyprawę tynkarską wraz z ociepleniem. Na dwóch elewacjach wymiana stolarki okiennej na drewnianą wraz z renowacją bramy wejściowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej ścian fundamentowych.

Czytaj też: Wrocław | Kamienica | Zabytek | Historia | Renowacja | Elewacja | Polska

zdjęcia: Wrocław – Inwestycje Budowlane