Remont przedwojennego budynku przy ulicy Bałuckiego w Warszawie

Miasto Warszawa dofinansowało remont przedwojennego budynku przy ulicy Bałuckiego 4. Budynek powstał w 1930 roku, jego remont niedawno się zakończył.

Już w 2020 roku wspólnota mieszkaniowa wymieniła okna w częściach wspólnych budynku. Usunięto wtedy współczesne okna z PCV i zamontowano drewniane, których wygląd nawiązuje do oryginalnych.

Kolejnym krokiem był remont zabrudzonej i zawilgoconej elewacji. Podobnie jak wymiana stolarki, remont elewacji również uzyskał wsparcie finansowe miasta, co umożliwiło tej niewielkiej wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie kosztownych prac. W ich trakcie wszystkie elewacje pokryto tynkami gładkimi i ciepłej, naturalnej kolorystyce nawiązującej do oryginalnej.

Szczególnym wyzwaniem było przywrócenie historycznego wyglądu portalowi wejściowemu, który całkowicie utracił swój pierwotny charakter na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego kilka lat temu remontu. Dzięki zachowanym zdjęciom sprzed przekształceń i pogłębionym badaniom stratygraficznym, ustalono, że oryginalny portal zdobiły tynki barwione w masie z domieszką pokruszonej czerwonej cegły, naśladujące kamienne okładziny. Tynk w tym miejscu był dodatkowo zdobiony boniowaniem, co nadawało wejściu elegancki charakter.


Odtworzono również podest wejściowy z lastryko o kolorystyce nawiązującej do portalu. Przy okazji remontu wspólnota wymieniła także drzwi wejściowe. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej oryginalnej stolarki drzwiowej, zamontowanie nowych drzwi nie podlegało dofinansowaniu. W sumie remont budynku uzyskał dotację miasta Warszawy w kwocie 108 tysięcy złotych.

Czytaj też: Zabytek | Warszawa | Renowacja | Cegła | Elewacja | whiteMAD na Instagramie

źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków