Renowacja Włókienniczej w Łodzi. Prezentujemy pełną listę 14 kamienic! [PRZED / PO]

Takie renowacje to duma i zaszczyt dla miasta. W Łodzi miasto odrestauruje 14 kamienic na ulicy Włókienniczej. Ulica będzie miała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach, mającą tworzyć główną kompozycję artystyczną. Od fasad budynku po obu stronach ulicy ma zostać wyznaczony pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi ma odbywać się ograniczony ruch samochodowy.

W ramach inwestycji zostanie wykonany park kieszonkowy z placem zabaw. Zostaną posadzone drzewa o których stan będzie dbać automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne. Dla roślin pnących zostaną zrobione podpory.  Tak będzie prezentować się okolice ulicy Włókienniczej w Łodzi. Poniżej prezentujemy listę kamienic!


Kamienica Włókiennicza 2 / Inwestycja planowana na lata: 2019-2020 

Budynek zostanie gruntownie odnowiony. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:
– 21 mieszkań komunalnych, w tym 1 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
– 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 3 /  Inwestycja planowana na rok 2021

Budynek będzie gruntownie odnowiony. Kamienica będzie podłączona do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Nawierzchnia podwórka zostanie wykonana z kostki kamiennej. Na oświetlonym podwórku będą ławki i huśtawka. Powierzchnia wokół huśtawki będzie wykonane z elastycznego tartanu. Na podwórku zostaną posadzone krzewy, drzewa, rośliny pnące oraz trawy ozdobne, a wokół nich będzie zasiany trawnik. W budynku gospodarczym będzie się znajdował parking na wózki i rowery. Ogrodzenie podwórka będzie posiadało furtkę oraz bramę zewnętrzną.

W budynku powstanie:
– 11 mieszkań komunalnych
– 1 mieszkanie chronione
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 4 /  Inwestycja planowana na rok 2020

Kamienica zostanie całkowicie odnowiona oraz podłączona do centralnego ogrzewania. Mieszkania zostaną wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone będą w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Zlikwidowane zostanie zewnętrzne wejście do piwnic. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Będzie wykonana z kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki i altana, jako miejsce spotkań dla mieszkańców oraz trzepak. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. W zachowanych pomieszczeniach gospodarczych powstaną miejsca parkingowe dla rowerów oraz wózków.

W budynku powstanie:
– 29 mieszkań komunalnych
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem
Włókiennicza 5 /  Inwestycja planowana na rok 2021

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W budynku będzie winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki oraz huśtawka typu gniazdo, karuzela i piaskownica. Teren będzie miał stylizowane ogrodzenie z furtką od strony południowej i od strony zachodniej oraz wschodniej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Przy wejściach do budynku oraz przy miejscu spotkań dla mieszkańców, a także przy pergoli śmietnikowej teren będzie oświetlony. Ponadto w budynku na parterze będzie wydzielone pomieszczenie składowania na wózki i rowery dla wszystkich mieszkańców.

W budynku powstanie:
– 8 mieszkań komunalnych
– placówka opiekuńczo-wychowawcza
– 2 pracownie artystyczne
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 6 /  Inwestycja planowana na rok 2020

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Będzie dostęp do parteru budynku frontowego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Będzie wykonana z kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki, w tym 2 z pergolą oraz altana, jako miejsce dla spotkań mieszkańców. Będzie również mały plac zabaw oraz trzepak. Ponadto będzie wiata na wózki i rowery. Wejście do budynku oraz miejsce spotkań dla mieszkańców, a także wiata na rowery i wózki będą oświetlone. W podwórku będą 3 miejsca parkingowe. Na wyznaczonych terenach zielonych podwórka zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:
– 12 mieszkań komunalnych, w tym 3 o standardzie socjalnym
– placówka opiekuńczo-wychowawcza
– 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 7 /  Inwestycja planowana na rok 2021
Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Na podwórku będą ławki, plac zabaw z ogrodzeniem, trzepak, stojak na rowery. Teren będzie ogrodzony od strony wschodniej i zachodniej oraz od strony południowej z furtką.

W budynku powstanie:
– 12 mieszkań komunalnych
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 8 /  Inwestycja planowana na rok 2020
Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Zostanie wyburzona część budynków gospodarczych. W tych, które pozostaną zorganizowane zostanie miejsca do wyrzucania odpadków. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki, altana, jako miejsce spotkań mieszkańców, trzepak, wiata, jako parking na wózki i rowery. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Skonstruowany zostanie trejaż, na którym będą rosły rośliny pnące. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:
– 12 mieszkań komunalnych
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 11 /  Inwestycja planowana na rok 2021
Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Rozebrane zostaną dwa budynki gospodarcze. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W całości zostanie przeznaczony pod lokale usługowe. Zieleń będą reprezentować pnące rośliny na fasadzie budynku.

W budynku powstaną:
– 3 lokale usługowe użyteczności publicznej


Włókiennicza 12 /  Inwestycja planowana na rok 2019
Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki, altana, jako miejsce spotkań mieszkańców oraz trzepak. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na ogrodzeniu powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:
– 25 mieszkań komunalnych
– 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Włókiennicza 14 /  Inwestycja planowana na rok 2019

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku będą ławki, altana, jako miejsce spotkań mieszkańców, trzepak, huśtawka. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:
– 21 mieszkań komunalnych
– 3 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Kamienica Włókiennicza 15 / Inwestycja planowana na lata: 2019-2021

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku będą ławki, plac zabaw, i trzepak. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki kamiennej. Obszar przeznaczony pod plac zabaw zostanie pokryty nawierzchnią gumową. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą.

W budynku powstanie:
– 12 mieszkań komunalnych
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem


Kamienica Włókiennicza 16 / Inwestycja planowana na rok 2019
Budynek zostanie gruntownie wyremontowany i podłączony do centralnego ogrzewania. Część mieszkań będzie miała osobne kuchnie, a część aneksy kuchenne. Na podwórku powstanie plac zabaw dostępny dla przedszkola oraz mieszkańców kamienicy. Będzie można odpoczywać na ławkach wśród zieleni. Zasadzone zostaną 4 drzewa, pnącza, trawniki, krzewy, a istniejący krzew różany zostanie zachowany. Do dyspozycji mieszkańców będzie również trzepak, pergola na wózki i rowery oraz kosze na śmieci. Pojawią się również 2 miejsca parkingowe, w tym 1 przeznaczone tylko dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku powstanie:
– 31 mieszkań komunalnych, w tym 2 dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
– 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem
– nowe przedszkole miejskie
– placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 8 dzieci


Kamienica Włókiennicza 22 / Inwestycja planowana na lata: 2019-2021
Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku będą ławki i altana, jako miejsce spotkań mieszkańców. Będzie też kosz, trzepak i plac zabaw. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie oraz ogrodzeniu powstanie trejaż z roślinnością pnącą.

W budynku powstanie:
– 29 mieszkań komunalnych


Pełen plan inwestycji w okolicy ulicy Włokienniczej:Tak obecnie wygląda ulica Włókiennicza w Łodzi:

żródło: UMŁ – https://rewitalizacja.uml.lodz.pl