35_widok przestrzeni między budynkami, widok wejścia do synagogi po lewej stronie oraz Drzewo życia pośrodku