Rewitalizacja dzielnicy Orunia w Gdańsku. Oto zwycięski projekt!

Wyniki ogłoszono 8 lipca 2022 r. W konkursie brali udział studenci I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. To już czternasty konkurs, które Miasto Gdańsk przeprowadziło wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Tym razem uczestnicy przygotowali projekt rewitalizacji dzielnicy Orunia.

Zadaniem uczestników konkursu było zaproponowanie nowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym dzielnica Orunia przejdzie rewitalizację. Przed przystąpieniem do prac projektowych studenci odbyli wizję lokalną. Wspólnie z radnymi dzielnicy zwiedzali Orunię oraz otrzymali komplet informacji o tej części miasta. Zadanie projektowe obejmowało kwartał ulic Sandomierska – Równa – Głucha – Przy Torze. Studenci musieli stworzyć masterplan urbanistyczny dla tego obszaru oraz zaprojektować fragment zabudowy.

W sumie w konkursie uczestniczyły 22 zespoły projektowe. Zgłoszenia oceniali: dr hab. inż. Katarzyna Zielonko-Jung prof. PG, prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, dr inż. arch. Gabriela Rembarz, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Architekt Miasta), Ewa Pielak (Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska) oraz Agnieszka Bartków (przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia–Św. Wojciech-Lipce).

Pierwsze miejsce zdobył projekt “Równi”, który został przygotowany przez Łukasza Boguckiego, Macieja Grotha i Kornelię Galikowską.

Autorzy pracy otrzymują nagrodę za wyważoną propozycję kształtowania przestrzeni i zachowanie potencjału tworzącego unikatowość dzielnicy Orunia. Autorzy trafnie dostrzegli wagę terenów zielonych i problemy osób wykluczonych. Projekt różnicuje zabudowę na różne funkcje i różne formy mieszkaniowe. Układ urbanistyczny zabudowy wykształca wyraźną oś kompozycyjną – czytamy w uzasadnieniu Jury.


Koncepcja młodych architektów zakłada zrewitalizowanie obszaru dzielnicy, aby powstała nowa, atrakcyjna przestrzeń do mieszkania oraz pracy. W tym celu ma pomóc budowa nowych przestrzeni rekreacyjnych i udogodnień komunikacyjnych. W dzielnicy miałyby powstać ogrody deszczowe, których wygląd ma oddawać krajobraz Żuław. Studenci chcą, by dzielnica zyskała budynek centrum wystawienniczo-kongresowego, które będzie promować Orunię jako centrum biznesu i innowacji. Ich plan zakłada też regularne organizowanie lokalnego targowiska, które będzie spajać społeczność i przywróci Oruni jej dawny charakter. Część dzielnicy ma się jawić jako zielona oaza, w której budynki istnieją w harmonii z pobliską przyrodą.

Drugą nagrodę zdobyła praca “oŻywienie” (Liliana Kruszyńska, Karolina Krużycka, Natalia Lambert, Marta Hrycyna). Jury dodatkowo przyznało 11 równorzędnych wyróżnień za koncepcje rewitalizacji dzielnicy Orunia.

źródło: Biuro Architekta Miasta Gdańsk

Czytaj też: Gdańsk | Urbanistyka | Miasto | whiteMAD na Instagramie