Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy

Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy. Tak zmieni się zabytkowy plac!

Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy na ostatniej prostej. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie miasta Bydgoszcz, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały umowę z wykonawcą prac obejmujących między innymi budowę infrastruktury kanalizacji deszczowej na placu Wolności. To pierwszy etap jego kompleksowej rewitalizacji. Miasto uzgodniło też z właścicielami kwiaciarni zasady budowy i dzierżawy nowych estetycznych obiektów. 

Projekt rewitalizacji placu ma charakter kompleksowy. Przewiduje zmiany funkcji części przestrzeni, podniesienie estetyki, zmiany nawierzchni, wprowadzenie zieleni i przebudowę jezdni przyległej do placu.

– Plac Wolności przez wiele lat był jedną z wizytówek miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. –  Teraz, ze względu na duży zakres prac przy kanalizacji, mamy okazję przywrócić mu historyczny wygląd i wykorzystamy ją. Cieszę się, że powstał bardzo dobry projekt nawiązujący do historii, skonsultowany z ekspertami, uwzględniający głos mieszkańców. Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na zachowaniu handlu kwiatami, ale w eleganckich pawilonach i udało się wypracować dobre rozwiązanie. To będzie kolejna, realna i oczekiwana zmiana w Salonie Bydgoszczy.

Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy – powstanie zbiornik na deszczówkę

W pierwszej kolejności w tym roku realizowane będą prace związane z budową zbiornika na wody deszczowe i roztopowe oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w parku Kazimierza Wielkiego. W czwartek (25 maja) spółka MWIK podpisała umowę na realizację prac przy rozbudowie infrastruktury kanalizacji deszczowej. Ich głównym celem jest zbudowanie podziemnego zbiornika na deszczówkę. Wartość prac przy podziemnej infrastrukturze w tym punkcie miasta to 12,5 mln zł (netto). Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Równocześnie trwają przygotowania do zlecenia kolejnych prac budowlanych związanych z rewitalizacją całego placu. Ogłoszenie przetargu na te roboty planowane jest w wakacje. Zależy nam, by część prac toczyła się równocześnie z budową zbiorników na deszczówkę. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel 5 mln zł.


Na Placu Wolności w Bydgoszczy staną eleganckie pawilony kwiaciarni

W trakcie prac nad rewitalizacją na placu staną nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty. Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała projekt autorstwa Sylwii Zaremby. Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, któremu przywrócimy wiele historycznych rozwiązań. W trakcie przygotowań do rewitalizacji cały czas byliśmy w kontakcie  z właścicielami kwiaciarni. Od początku zależało nam zachowaniu funkcji handlu kwiatami w tym punkcie miasta. Miasto zgodziło się wybudować 5 pawilonów na własny koszt oraz uzgodniło z osobami prowadzącymi handel, które obiekty przez kogo będą dzierżawione.

Projekt zakłada też modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo projektuje się wykonanie trejaży metalowych, montowanych nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą  obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.

Placu Wolności pokryje kamienna nawierzchnia

Na placu wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej. Płyty będą układane w karo. Na jezdni wzdłuż północnej pierzei zachowana zostanie kamienna kostka rzędowa, którą zostanie oczyszczona i ułożona na nowej podbudowie. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.

Na placu stanie 27 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Z myślą o rowerzystach ustawione będą 3 komplety stojaków na rowery. Od strony ul. Piotr Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej. Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie. Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. Przy pomniku stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny  zegar słoneczny. Również oświetlenie ma nawiązywać do historii. Od strony ulic dostawione zostaną 3 duże tak zwane bydgoskie pastorały. Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 26 stylowych latarni. Zaprojektowano dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu. Iluminacji podlegać będą:

  • frontowa elewacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
  • pomnik Wolności
  • frontowa elewacja I Liceum Ogólnokształcącego
  • wybrane drzewa

Dużo efektownej zieleni

Projektuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, traw i bylin, pnączy oraz cebul. Projektowane gatunki będą  odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Dosadzone zostaną między innymi lipy. Kompozycje roślin mają składać się między innymi  z formowanych żywopłotów,  trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych. Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach udało się w obrębie placu przywrócić historyczny wygląd wielu obiektom zdobiącym plac Wolności. W 2011 roku zakończyła się rewitalizacja przyległego do placu Parku Kazimierza Wielkiego, a w 2014 roku zrekonstruowano fontannę Potop. Miejskie dotacje pomogły w remontach kilku kamienic. Unijne fundusze pozyskane przez samorząd województwa pozwoliły natomiast na wymianę dachu w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

Historia Placu Wolności w Bydgoszczy

Teren placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego. W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku. Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano. W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku. W 1904 roku na granicy z parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop. W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.

Jak wam się podoba rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy?

źródło: UM Bydgoszcz / https://www.bydgoszcz.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Metamorfoza | Place, Skwery, Parki  | Ekologia | Zabytek | Bydgoszcz

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły