Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa. Nowe życie zabytkowego spichlerza

Celem projektu „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” jest modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólno parkową wraz z towarzyszącą małą architekturą. Najważniejsze w projekcie jest to, że z nowej przestrzeni będą korzystać mogli wszyscy mieszkańcy.

W ramach prac przebudowana zostanie też ulica 3-go Maja oraz sąsiadująca z nią infrastruktura.

To jest nasza „żukowska perełka”, pierwszy projekt, dzięki któremu chcemy budować nowy wizerunek Żukowa. Ma on dla mnie szczególne znaczenie, a prace idą sprawnie więc już tej jesieni będziemy cieszyć się nowymi przestrzeniami społecznymi i nowa infrastrukturą w naszym mieście – mówi Sylwia Laskowska Bobula, Zastępca Burmistrza Żukowa.

Przez rewitalizację tej części miasta utworzymy miejsce, w którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Kolejnym celem jest udostępnienie dla mieszkańców na potrzeby rekreacyjne zrewitalizowanych terenów zielonych w centrum miasta. Efektem projektu będzie też zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeksponowanie zabytków, co zostanie osiągnięte dzięki modernizacji infrastruktury.

Przy okazji prac budowlanych ekipy remontowe natrafiły na wyjątkowe znalezisko: w jednym z narożników obiektu znaleziona została butelka z ukrytym w niej listem. To prawdopodobnie akt erekcyjny dawnego spichlerza. Butelka jest bezbarwna, a jej otwór zabezpieczono korkiem oraz szklaną zatyczką. Co znajdowało się w środku?

Ze wstępnej analizy wynika, że w dokumencie wymieniono wiele nazwisk oraz dat. Po latach nie jest łatwo je odczytać, więc teraz tłumaczeniem zajmą się specjaliści od tego typu dokumentów. Już trafiły one w ich ręce, więc obecnie czekamy na wyniki ich ekspertyz – mówi Sylwia Laskowska-Bobula.

Planowane zakończenie prac rewitalizacyjnych to 31 października. Całkowity koszt inwestycji to prawie 11, 5 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 6, 5 mln zł. Projekt przebudowy powstał w pracowni ARCHITEKCI GZOWSKI & GZOWSKI S.C.

źródło: ARCHITEKCI GZOWSKI & GZOWSKI S.C.

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły