Rewitalizacja Stawu Kozubek w Katowicach. Ma być ładniej i bezpieczniej!

Rewitalizacja Stawu Kozubek w Katowicach to jedno z zadań powierzonych miastu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miasto Katowice otworzyło oferty w przetargu na rewitalizację. Chęć realizacji tego zadania z katowickiego Budżetu Obywatelskiego wyraziło 13 firm. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają kolejne atrakcyjne i bezpieczne miejsce do wypoczynku.

“Budżet Obywatelski i Zielony Budżet miasta Katowice to narzędzia, dzięki którym mieszkańcy mogą realizować zadania, na których najbardziej im zależy. Wśród nich jest rewitalizacja Stawu Kozubek. We wrześniu ubiegłego roku, projekt ten, właśnie w ramach Budżetu Obywatelskiego otrzymał ponad 8 tys. głosów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia zostało ono sklasyfikowane jako zadanie o charakterze dwuletnim. Obecnie jesteśmy na etapie przetargu na wybór wykonawcy tej inwestycji. Bardzo się cieszę, że aż 13 firm wyraziło zainteresowanie wykonaniem rewitalizacji tego miejsce. Zielone inwestycje realizowane są w kilku częściach Katowic – przemiana o wartości prawie 7 mln zł przechodzi jeden ze stawów w południowej części miasta – Starganiec, a także trwa procedura wyboru wykonawców czterech nowych parków na terenie Katowic, które powstaną kosztem prawie 48 mln zł, a na ul. Warszawskiej prace idą pełną parą. Tam też docelowo pojawią się drzewa i krzewy”– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kozubek to staw znajdujący się na terenie należącym w przeszłości do Kopalni Kleofas, na granicy osiedla Witosa, Załęża oraz dzielnicy Batory w Chorzowie. Przestrzeń wokół obecnie dzikiego zbiornika zostanie zrewitalizowana, by mieszkańcy zyskali dostęp do kolejnego atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji. Aby można było ogłosić postępowanie przetargowe, wykonano wcześniej dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą i uzyskano pozwolenie na budowę.

Oferty złożone w ramach przetargu mieszczą się w przedziale od nieco ponad 1,4 mln zł do 2,6 mln zł. Zakład Zieleni Miejskiej planował przeznaczyć na inwestycję trochę ponad 1,77 mln zł. Teraz oferty zostaną ocenione pod względem formalno-prawnym. Po tym etapie będzie można wybrać wykonawcę, a następnie podpisać umowę. W pierwszym etapie prac budowlanych wykonana zostanie rozbiórka znajdujących się tu nawierzchni szutrowych, podkładów kolejowych i płyt betonowych, a teren zostanie oczyszczony z resztek gruzu, szkła oraz innych zanieczyszczeń. Uprzątnięta zostanie także przestrzeń w głąb zbiornika, do 5 m od brzegu.

“Jak tylko przeprowadzimy weryfikację formalno-prawną ofert, które wpłynęły to wybierzemy wykonawcę co będzie wiązało się z podpisaniem stosownej umowy i przystąpimy do realizacji projektu. Wybrany wykonawca będzie miał ok. 9 miesięcy na realizację zadania. Oznacza to, że pod koniec przyszłego roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć z kolejnego miejsca do wypoczynku na mapie Katowic” – podsumowuje ten etap projektu Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Rewitalizacja Stawu Kozubek – Atrakcje i udogodnienia

Inwestycja ma być przyjazna osobom niewidomym i niedowidzących – w planach jest wybudowanie ścieżki dla pieszych wyposażonej w kontrastową, szeroką na 40 cm linię prowadzącą dla osób niewidomych oraz niedowidzących, uzgodnioną z Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Wokół niej znajdą się strefy z urządzeniami przeznaczonymi do trenowania oraz do zabawy dla dzieci.

Elementem wyróżniającym terenu ma być taras, który będzie tuż przy zbiorniku i będzie miał powierzchnię 100 metrów kwadratowych. Znajdą się na nim leżaki, ławki, stojaki na rowery i kosze. Cała przestrzeń parku zyska także nowe oświetlenie.

źródło: UM Katowice / (https://katowice.eu)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Renowacja | Place, Skwery, Parki  | Metamorfoza | Ekologia| Katowice

Rewitalizacja Stawu Kozubek w Katowicach


Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły