PO

Rewitalizacja ul. Kolejowej w Sopocie. Powstanie kolejny woonerf!

Rewitalizacja ul. Kolejowej w Sopocie to kolejne działanie władz miasta mające na celu poprawę estetyki, komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz turystów. Po sukcesie przebudowy ul. Parkowej i ulic do niej prowadzących, pora na budowę kolejnego woonerfu, czyli rewitalizację ul. Kolejowej. Kolejowa zmieni się w ciąg pieszo-jezdny, czyli woonerf. Oprócz przebudowy układu drogowego zaplanowane zostały: przebudowa koryta zamkniętego Potoku Haffnera, przebudowa koryta zamkniętego Potoku Bohaterów Monte Cassino, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

“Coraz lepsze urządzenie przestrzeni wspólnej kurortu to jeden z naszych priorytetów – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wychodzimy więc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy mniej czasu chcą spędzać w domu, częściej przebywać czy spotykać się ze znajomymi w mieście i oczekują, że będą mogli to robić w atrakcyjnych miejscach. Życie przenosi się do przestrzeni wspólnej, która przechodzi metamorfozy, by spełnić oczekiwania wszystkich użytkowników” – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.


Podczas inwestycji przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej (749 m), powstaną nowe, podziemne zbiorniki retencyjne. Regulacja Potoku Bohaterów Monte Cassino będzie możliwa m.in. dzięki rozbiórce istniejącego koryta zamkniętego w betonowy kanał i ułożeniu nowego, o większej średnicy, wykonanego z żywic poliestrowych. Przebudowane koryta potoków, kanał deszczowy, system samooczyszczających wpustów przykrawężnikowych odprowadzających wody opadowe wprost do nowej kanalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w czasie nawalnych deszczy czy roztopów.

“W efekcie ul. Kolejowa stanie się przyjazną przestrzenią, otoczoną zielenią, kwiatami, ze stylowymi ławkami. To wszystko oświetlać będą ekologiczne latarnie, dające przyjemne, ciepłe światło. Zaprojektowaliśmy przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Podjazd do skrzyżowania z ul. Marynarzy. Nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową, z eleganckiej kostki kamiennej. Projektowane elementy drogowe będą spełniały kryteria zagospodarowania typu „podwórcowego” (woonerf). – mówi Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie.

Pojawi się także zdrój uliczny (wodopojka), dekoracyjna zapora kolejowa oraz ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei (naprzeciw budynku MOPS). Inwestycja poprawi dostęp do dworca Sopot Główny – znajdujący się w jego sąsiedztwie i będący dojazdem do niego układ drogowy zostanie przebudowany, a ruch uspokojony. Na ul. Podjazd chodniki przy przejściach dla pieszych będą miały płytki integracyjne dla osób niewidomych i niedowidzących. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Powstaną miejsca parkingowe, parking kiss and ride oraz parkingi rowerowe, w tym dwupoziomowe.

Zmieni się nie tylko ul. Kolejowa. Inwestycja obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy al. Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy. Przebudowana zostanie także ul. Podjazd na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kolejowej, infrastruktura podziemna, głównie skanalizowane koryto Potoku Bohaterów Monte Cassino, w obrębie skrzyżowania al. Niepodległości/Podjazd/Sikorskiego.Rewitalizacja ul. Kolejowej w Sopocie zaplanowana jest na 13 miesięcy. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia: 1.10.2022 – IV kwartał 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład. 8 sierpnia br. Zarząd Dróg i Zieleni ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Warto dodać, że to już kolejny woonerf realizowany w Sopocie. Niedawno opisywaliśmy zmiany, które zajdą przy słynnym Monciaku. Więcej na temat przebudowy Monciaka oraz Placu Przyjaciół Sopotu przeczytacie TUTAJ! 

źródło: Rewitalizacja ul. Kolejowej w Sopocie / UM Sopot (sopot.pl) / wizualizacje: HydroEco S.C (http://hydroeco.com.pl)/ zdjęcia: Google Maps (https://www.google.pl/maps)

Czytaj też: Park  | Ciekawostki | Sopot | Zieleń | whiteMAD na Instagramie | Komunikacja miejska | Woonerf  

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły