Łódź Rewitalizacja ul. Podrzecznej i Wolborskiej

Rewitalizacja ul. Podrzecznej i Wolborskiej. Kolejne zmiany w centrum Łodzi!

Rewitalizacja ul Podrzecznej i Wolborskiej coraz bliżej! We czwartek (16 grudnia) odbyła się elektroniczna aukcja na rewitalizację okolic Starego Rynku i Parku Staromiejskiego w Łodzi. Na przebudowę ulic Podrzecznej i Wolborskiej wpłynęła jedna oferta.

Najwyżej została oceniona oferta złożona przez MMK-INŻ. Sp. z o.o. z Łodzi opiewająca na kwotę 7,89 mln zł brutto. Nakład projektu przewyższa jednak zaplanowany budżet, dlatego Zarząd Inwestycji Miejskich wystąpi do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na realizację tego zadania. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Miejskiej, w ciągu trzech miesięcy, gdy zakończy się weryfikacja dokumentów, ZIM planuje podpisać umowę z wykonawcą.


Największą metamorfozę przejdzie bliska okolica Starego Rynku. To tutaj ulica Podrzeczna będzie płynnie połączona ze ścieżkami Parku Staromiejskiego, tak aby zachować dawny układ sąsiadujących ulic. Najważniejszą kwestią będzie opanowanie ruchu w okolicy, aby mieszkańcy mogli łatwo i bezpiecznie korzystać z wejścia do parku.

Poprawę widoczności pieszych mają zapewnić również cztery szerokie i podwyższone przejścia dla pieszych (najszersze z nich przy ul. Eliasza Chajma Majzela), które będą stanowić bezpośrednie wejścia do Parku Staromiejskiego.

Rewitalizacja ul Podrzecznej i Wolborskiej. Co się zmieni?
Większość wykonywanych chodników znajdować się będzie po północnej stronie ulicy Podrzecznej/Wolborskiej. Na odcinku od starego Rynku do ulicy Zuli Pacanowskiej wykonany zostanie chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m. Na odcinku od ul. Zuli Pacanowskiej do ul. Jakuba chodnik także będzie miał 2 m, ale będzie oddzielony od jezdni 3 m pasem zieleni.

Na odcinku od ul. Jakuba do ul. Franciszkańskiej zostanie wykonany chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3 m. Od strony południowej wzdłuż Starego Rynku powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 7 m. Będą one wykonane z płyt betonowych oraz kostki kamiennej. Jezdnia wzdłuż Starego Rynku będzie miała szerokość 6 m i będzie znajdowała się na tej samej wysokości, co nowo projektowana płyta rynkowa stanowiąc jego integralną część.Natomiast od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej jej szerokość będzie wynosiła 5÷6 m. Jezdnia będzie poszerzana w kierunku północnym. W trzech miejscach zostaną wyznaczone miejsca na progi zwalniające. Zaplanowane jest zwiększenie liczby zieleni wraz z zachowanie ochrony już istniejącej. Infrastruktura naziemna i podziemna nie będzie znajdowała się pod pasami zieleni. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Prace w pobliżu zieleni będą przeprowadzane w technologii bez wykopowej.

Na ulicy powstaną:

  • 12 stojaków rowerowych,
  • 670 metrów barierki trawnikowej,
  • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
  • 14 słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
  • 12 ławek ulicznych,
  • 12 koszy ulicznych.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Metamorfoza | Łódź | Zieleń | Ekologia | whiteMAD na Instagramie

źródło: Rewitalizacja ul. Podrzecznej i Wolborskiej / um.lodz.pl / lodz.pl / rewitalizacja.uml.lodz.pl
wizualizacje, zdjęcia: google.maps.pl / https://mmk-inz.pl