Rewitalizacja ulicy Legionów w Łodzi.

Rewitalizacja ulicy Legionów w Łodzi ma na stałe odmienić wizerunek jednej z najważniejszych ulic w centrum Łodzi. Ulica Legionów przestanie być wreszcie planem zdjęciowym dla filmów wojennych, obiektem kpin i powodem do nerwów w drodze do pracy. Powstanie ciche torowisko, nowe chodniki i jezdnia oraz przybędzie dużo zieleni. Finał inwestycji planowany jest w 2023.

– Torowisko zostanie wymienione na cichsze, chodniki będą szersze, a ruch spowolniony. Nawierzchnia jezdni zostanie wyłożona kostką kamienną. Przybędzie zieleni na betonowym dzisiaj kawałku miasta. Wykonawca posadzi drzewa, krzewy i byliny. Nasadzenia zostaną wyposażone w automatyczne nawadnianie. Nie zabraknie ławek, koszy i nowego oświetlenia – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przebudowa ul. Legionów obejmuje trzy odcinki – od pl. Wolności do ul. Zachodniej (wraz ze skrzyżowaniem), od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej oraz od ul. Gdańskiej (wraz z zachodnią częścią skrzyżowania) do ul. Żeligowskiego. Dodatkowo w zakres inwestycji wchodzi także ul. Cmentarna od ul. Legionów do ul. Ogrodowej.

Jak zmieni się ul. Legionów?

Po przebudowie ul. Legionów będzie miała jezdnię dwukierunkową z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zawężana w miejscu przystanków tramwajowych, a same perony będą wyniesione na 20 cm ponad poziom jezdni (by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju). Torowisko powstanie w technologii ograniczającej hałas i drgania. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki kamiennej łupanej. Szerokie chodniki będą okalały trawniki i zieleńce, pojawią się też miejsca do parkowania. Po obu stronach ulicy zostaną zasadzone drzewa i niskie krzewy liściaste.

Zmodernizowana zostanie infrastruktura podziemna. Przebudowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna,  sieci telekomunikacyjne, oświetlenie na słupach i elewacjach, podświetlenie budynku Legionów 37a oraz zieleni. Powstanie kanał technologiczny dla światłowodów, pojawią się punkty monitoringu. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak, by nie kolidować z odnowionymi ulicami.


Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Jezdnia ulicy Cmentarnej będzie miała 7 m szerokości i wykonana zostanie z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko pobiegnie w śladzie istniejących torów łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów. I tu będą nowe przystanki – bezpieczne i wygodne – perony będą na wysokości pozwalającej na łatwe wsiadanie i wysiadanie bez wchodzenia na jezdnię.

Plac miejski przy ul. Cmentarnej

Przy ulicy Cmentarnej w obszarze skrzyżowania z ul. Legionów zaprojektowano plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki, a także nową nawierzchnię. Usunięte zostaną murki oporowe i pojawi się mała architektura. Na skwerku pojawi się nowe przejście dla pieszych, zlokalizowane za przystankiem na ul. Cmentarnej. Finał inwestycji planowany jest w 2023.

Więcej artykułów na temat zmian zachodzących w Łodzi znajdziecie klikając TUTAJ!

źródło: https://uml.lodz.pl/ / zdjęcia: https://uml.lodz.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Metamorfoza | Łódź | Zieleń | Ekologia | whiteMAD na Instagramie