Łódź walczy o swoje zabytkowe dobra. Przykładem jest rewitalizacja ulicy Wschodniej w Łodzi przy której wyremontowane zostaną cztery kamienice stojące pod adresem Wschodnia 45, Wschodnia 50, Wschodnia 52 oraz Wschodnia 54. Sprawdzamy jak zmienią się budynki, jak i cała ulica.

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Od strony zachodniej będzie miał on szerokość 2,8÷3,3 m, natomiast od strony wschodniej 2,9÷3,4 m. Będą one wykonane z płyt betonowych z elementami zrobionymi z kostki kamiennej. Jezdnia będzie wykonana, jako dwukierunkową, dwupasmowa. Zostanie ona zwężona do szerokości 5,8 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie wschodniej powstaną miejsca postojowe. Obydwa pasy ruchu będą miały szerokość 2,9 m. Drzewa zostaną posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, rośliny płożące, byliny oraz trawy ozdobne. Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie:

 • 10 stojaków rowerowych,
 • 6 ławek ulicznych,
 • 8 koszy ulicznych,
 • 4 barierki uliczne ze skrzyniami kwiatowymi,
 • 10 słupów oświetleniowych.

 

Kamienica Wschodnia 45 

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Zostanie wyburzony mur stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22. Na podwórku będą ławki i altany, jako miejsca spotkań mieszkańców oraz stojaki na rowery. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

 • 48 mieszkań komunalnych
 • 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą
 • 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem
 • 4 pracownie twórcze

Kamienica Wschodnia 50

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Jest on w całości przeznaczony dla działalności publicznej. Rozebrane zostaną drewniane komórki. Gruntownemu remontowi będzie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W podwórku dostępne będą ławki, ogródek dla klubokawiarni, zdrój do picia i stojaki na rowery. Ponadto będzie miejsce na rzeźbę i na na scenę okolicznościową. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Będzie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Powstaną także budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

 • 2 placówki biurowe (m.in. biura dla organizacji pozarządowych, Biuro ds. Partycypacji Społecznej)
 • hostel
 • placówka usługowa (klubokawiarnia)
 • placówki użyteczności publicznej (Centrum Obywatelskie, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Klub Malucha, Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny z zakresu poradnictwa młodzieżowego)

Kamienica Wschodnia 52

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku będą ławki, altany jako miejsca spotkań dla mieszkańców oraz trzepak. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki kamiennej i płyt betonowych. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, rośliny pnące oraz drzewo, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstanie:

 • 18 mieszkań komunalnych
 • 6 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem

Kamienica Wschodnia 54

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku staną ławki, stojak rowerowy oraz ogrodzenie z furtką od strony południowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej. Zieleń będzie reprezentowana głównie przez trawy. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy, rośliny pnące oraz drzewo, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej.

W budynku powstanie:

 • 33 mieszkania komunalne
 • 9 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem