Rewitalizacja warszawskiej Pragi. Przyglądamy się zmianom na lepsze!

Rewitalizacja warszawskiej Pragi przybiera na sile. Kolejnym miejscom przywrócono blask, stare chodniki zastępowane są zielenią i nowymi nasadzeniami, rozbetonowano sporą część ulic, a mieszkańcy powoli odzyskują miasto dla siebie. Sprawdzamy jak zmienia się Praga dzięki działaniom Miasta Stołecznego Warszawa, a także inicjatywie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (@Na_prawa Warszawa). 
Zintegrowany Program Rewitalizacji, w ramach którego postępuje rewitalizacja warszawskiej Pragi to działania dające impuls do rozwoju prawej strony Warszawy – Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka. Co właściwie oznacza termin rewitalizacja? Najkrócej mówiąc to poprawa jakości życia – czyli inwestycje we wspólną przestrzeń, w działania społeczne, kulturalne, sportowe. To także remonty kamienic, dróg, chodników, zakładanie nowych parków, skwerów, tworzenie nowych instytucji, budowa mieszkań. Od małych projektów lokalnych po duże przedsięwzięcia ogólnomiejskie, wszystko po to, aby wesprzeć rozwój konkretnych obszarów miasta.

Warszawski Zintegrowany Program Rewitalizacji to działania skoncentrowane na trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) i na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Mieszka tam 130 tysięcy osób.
Zintegrowany Program Rewitalizacji to pierwszy dokument strategiczny, który w tak kompleksowy sposób określa wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktura, kultura, sport, polityka społeczna, aktywizacja i integracja mieszkańców. Koordynatorem i inicjatorem Programu jest Urząd m.st. Warszawy a komórką odpowiedzialną za zarządzanie projektami jest Biuro Polityki Lokalowej. Założenia programowe realizują także Urzędy Dzielnic, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz oczywiście aktywiści i mieszkańcy prawego brzegu. Program będzie realizowany do 2022 roku. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

W ramach tego projektu praskie ulice, skwery i place zazielenią się i zmienią swój charakter. Struktura miejska Pragi została ukształtowana w XIX wieku, kiedy nie myślano o zieleni jako elemencie  ulicy. Skutki tego rodzaju projektowania odczuwamy do dziś, dlatego przykładamy dużą wagę do zmiany.  Zielone działania podjęte na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. obejmą zarówno większe ulice: Jagiellońską, Solidarności, Radzymińską czy Targową, jak i mniejsze.

Miedzy innymi pomiędzy ulicami Kamienną i Wileńską oraz na obszarze rezerwy Trasy Tysiąclecia utworzone zostaną parki linearne, przy ul. Małej powstanie park kieszonkowy, zielone skwery przy ulicach: Łomżyńskiej i Jadowskiej oraz  Brzeskiej, Markowskiej, Sprzecznej oraz zielone place u zbiegu ulic: Jagiellońskiej, Kłopotowskiego i Floriańskiej oraz pomiędzy 11 Listopada, Ratuszową a TKKF Błyskawica. Odnowimy także podwórka pomiędzy ulicami: Strzelecką, Środkową, Konopacką i Stalową, skwer pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną oraz skwer Szymanowskiego. Zmodernizowany zostanie także Park Michałowski.

Warszawiacy sami najlepiej wiedzą, jakich potrzebują zmian, dlatego projekty zostały przygotowane w oparciu o ich sugestie, zebrane podczas cyklu spacerów konsultacyjnych. Mieszkańcy i mieszkanki  zwracali uwagę przede wszystkim na  rozjeżdżanie trawników przez kierowców samochodów, zaniedbaną przestrzeń wokół drzew,  nadmiar zabrukowanej powierzchni, zauważali też, że przy ulicach jest zbyt dużo pustych, niezazielenionych miejsc. Na bazie tych opinii Zarząd Zieleni opracował program działań, dzięki któremu praskie tereny  przejdą metamorfozę.

Rozwiązaniem problemów wskazanych przez  mieszkańców podczas konsultacji będzie zazielenienie pustych przestrzeni, uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i posadzenie obok nich gęstych krzewów. Pojawią się też wysokiekrawężniki, ograniczające możliwość parkowania na chodnikach i terenach zielonych. Rewitalizacja warszawskiej Pragi ma być częścią ewolucji całej dzielnicy.Dbając o poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców usprawnimy parkowanie i organizację ruchu na modernizowanych ulicach. Uporządkujemy  miejsca parkingowe. Nowym elementem wyposażenia ulic będą parklety.,niewielkie przestrzenie przeznaczone do wypoczynku dla pieszych ,(tworzy się je w miejscach zdominowanych przez samochody, przekształcając jedno lub dwa miejsca parkingowe  w przestrzeń przyjazną niezmotoryzowanym). Można tam zatrzymać się, porozmawiać albo po prostu pozwolić odpocząć nogom i nerwom. Parklety wyposażymy  wielofunkcyjne meble miejskie, zachęcające do różnych aktywności w otoczeniu zieleni.

Czytaj też: Warszawa | Metamorfoza | Zieleń | Renowacja | Miasto