Rewolucja na dworcu Warszawa Zachodnia. Kolejarze zapowiedzieli wielką przebudowę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do kompleksowej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Po zakończeniu prac dworzec ma być bardziej funkcjonalny i pozbawiony barier architektonicznych.

Modernizacja stacji ruszy w 2019 roku. Nowa Zachodnia będzie zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z partnerami szczegółowo przygotowują przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. Dzisiaj dysponujemy „Koncepcją architektoniczno-funkcjonalną infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Zachodnia”. W najbliższym czasie wybierzemy wykonawcę dokumentacji projektowej – mówi Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dworzec ma stać się zatem dużym węzłem komunikacyjnym, na którym pasażer będzie miał możliwość łączenia swojej podróży z koleją lub z komunikacją miejską.

Przebudowane zostaną istniejące perony, wybudowany zostanie jeden nowy. Pasażerów z pewnością ucieszy zapowiedzenie powstania przestronnej hali peronowej oraz świetlików, które doświetlać będą przejście podziemne. Dodatkowo na dworcu pojawi się nowe oświetlenie.

Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W drodze na perony pomogą windy, do których łatwo będzie wejść z rowerem czy wózkiem. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz zostanie połączone z przestrzenią dla pasażerów, m.in. przestrzenią poczekalni i kas biletowych – ukształtowaną z myślą o wygodzie pasażerów.

Koncepcja została wykonana w oparciu o badania i analizy ruchu, m.in. wykorzystano innowacyjne mikrosymulacje ruchu pieszego. Modernizacja zapewni większe możliwości sprawnego prowadzenia ruchu. To przygotowanie do rosnących potrzeb pasażerów w aglomeracji. Nowa Zachodnia będzie budowana w latach 2019 – 2021. Pełną funkcjonalność uzyska po ukończeniu modernizacji linii średnicowej, na której roboty planowane są do przeprowadzenia w latach 2020 – 2024.

Warszawa Zachodnia jest stacją o największym ruchu pociągów pasażerskich w kraju. W dniu roboczym korzysta z niej około 60 tysięcy osób. Za 13 lat, czyli w 2030 roku liczba ta ma się podwoić. PLK odpowiednio przygotowują infrastrukturę.

Węzeł przesiadkowy Nowa Warszawa Zachodnia:

1. Stacja Warszawa Zachodnia to stacja o największym ruchu pociągów w Polsce: ok. 1000 pociągów w ciągu doby.

2. W węźle przesiadkowym Warszawa Zachodnia pojawia się ok. 60 000 osób w ciągu dnia.

3. Nowa Zachodnia będzie zmodernizowaną stacją dostosowaną do wzrostu ruchu pociągów i pasażerów.

4. Nowa Zachodnia to podziemna przestrzeń dworcowa pod peronami, ukształtowana z myślą o wygodzie pasażerów i dostosowaniu do prognozowej liczby podróżnych.

5. Nowa Zachodnia będzie zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów.

6. Opracowując Koncepcję Nowej Zachodniej zastosowano innowacyjne narzędzie do analiz ruchu pieszego w postaci mikrosymulacji ruchu pieszego.

7. Zaproponowano akcenty nawiązujące do modernistycznej tradycji linii średnicowej. Planuje się także budowę nowego peronu obsługującego pociągi do „Stacji Muzeum”, które to muzeum będzie zlokalizowane na obecnej stacji Warszawa Szczęśliwice.

8. Dzięki połączeniu linii kolejowej ze Służewca, Lotniska Chopina i Piaseczna z linią kolejową w stronę Warszawy Gdańskiej powstanie po zachodniej stronie Warszawy równoległy do I linii metra ciąg północ – południe.

9. W związku z tym planuje się nowe komfortowe połączenie peronu 8 (d. Warszawa Wola) z pozostałą częścią stacji.

10. Nowa Zachodnia będzie gotowa w IV kw. 2021 r. W związku z planowaną modernizacją linii średnicowej uzyska pełną funkcjonalność po jej ukończeniu.

źródło: PKP SA