Rewolucja w Sopocie, spory kawałek miasta zmienili w woonerf

Jego otwarcie nastąpiło w ostatni weekend. Woonerf powstał w Sopocie na ulicach położonych blisko plaży. Pierwszeństwo na nim mają piesi i rowerzyści, a ruch samochodów został ograniczony do 20 km/h.

Woonerf zbudowano w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. Woonerf to przestrzeń, która przypomina deptak. Celem tworzenia woonerfów jest uspokojenie ruchu ulicznego co przekłada się na bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejsza hałas i smog. Idea woonerfów pojawiła się w latach 70. w Holandii.

Po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycję mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Sopocki woonerf nie ma tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnik, a piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo na całej szerokości ulicy. W ten sposób powstała przyjazna przestrzeń publiczna, która może zachęcać do spacerów. Tuż obok znajduje się plaża.

W ramach prac zbudowano nowe kanały deszczowe, które będą chronić budynki przed podtopieniami, uspokojono ruch samochodów do 20 km/h, zorganizowano na nowo zieleń, przebudowano sieci gazową, elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną, zmodernizowano oświetlenie (postawiono 61 nowych słupów oświetleniowych), położono nową nawierzchnię, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci.

W sumie nowy woonerf ma 1,4 km długości. Koszt jego budowy to niemal 12 milionów złotych.


Przebudowany został układ ulic: Parkowej, Kordeckiego, Drzymały, Chrobrego, Traugutta oraz Kilińskiego. Wprowadzenie układu typu woonerf ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w strefie zamieszania, uspokojenie ruchu oraz podniesienie walorów estetycznych. By uspokoić ruch wprowadzono małą architekturę oraz wydzielono tereny zielone. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych wykonano z kostki kamiennej 15x20cm, czterostronnie ciętej, płomieniowanej, niefazowanej, koloru szarego. Nawierzchnię wlotów skrzyżowań wyniesionych, od ul. Chrobrego i ul. Traugutta oraz nawierzchnię skrzyżowań wyniesionych w ciągu ul. Grunwaldzkiej z asfaltu. Miejsca postojowe wykonane zostały z kostki brukowej typu starobruk. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami wykonano z kostki betonowej 10x20cm – będą oznakowane kolorem niebieskim.

źródło: UM Sopot

Czytaj też: Sopot | Woonerf  | Miasto | Zieleń | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie