Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy

Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy przejdzie kompleksową modernizację!

Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy już niebawem przejdzie dużą metamorfozę. Ten centralny węzeł komunikacyjny miasta zostanie odświeżony, powstaną m. in. nowe pasy zieleni, osiem wind i droga dla rowerzystów.

Jest już także projekt koncepcji całej przebudowy. Zakłada on likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością i dostosowanie obiektu do bezpiecznego ruchu rowerowego. Rondo otwarto 22 lipca 1974 roku. Wtedy nazywało się rondem XXX-lecia PRL. Ówcześnie nie uwzględniano wielu aspektów, które dziś utrudniają życie wielu osobom. Kompleksowa modernizacja ma naprawić błędy z przeszłości. Dodatkowo, zostanie też zaprojektowana nowa zieleń oraz poprawiona estetyka przejścia podziemnego i dostępność do komunikacji publicznej.

Planowana przebudowa. Źródło: bydgoszczinformuje.pl

Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy


Najważniejsze zmiany rekomendowane w projekcie to:

  • Montaż ośmiu wind, po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy. Ułatwi to dostęp do przejścia podziemnego osobom z niepełnosprawnościami, a także zapewni swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.
  • Na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania zostaną skorygowane jezdnie. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.
  • Budowa dodatkowego wyjścia w postaci schodów na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania.
  • Zaplanowano nowe zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego.
  • Istniejące obecnie schody i przejście podziemne zostaną wyremontowane i przearanżowane. Przestrzeń na rondzie zostanie uporządkowana architektonicznie oraz uzupełniona o nowe elementy zielone.
  • Zostaną wyznaczone pasy dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej, co znacząco poprawi bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu.

Prace koncepcyjne nad nową odsłoną ronda Jagiellonów mają być przeprowadzone jeszcze w tym roku. Następnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Planowane jest wykorzystanie m.in. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 27 mln zł.

Źródło materiałów: bydgoszczinformuje.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | BydgoszczMiasto  | whiteMAD na Instagramie

Widok na rondo Jagiellonów obecnie i po modernizacji. Źródła: Google Earth i bydgoszczinformuje.pl