Rośnie Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Zakończenie budowy w tym roku

Inwestycja ma opóźnienie, ale prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Dworzec Metropolitalny w Lublinie będzie głównym punktem komunikacyjnym miasta. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są obecnie prace, których realizacja szacowana jest na 80 procent. Projekt dworca przygotowali architekci z pracowni Tremend.

Zgodnie z zawartym aneksem, termin realizacji inwestycji upływa z końcem lutego br. Wykonawca wskazał jednak konieczność przedłużenia terminu realizowanych prac do końca grudnia 2023 r. Argumentuje to trudnościami w dostępności do materiałów i urządzeń, z uwagi na sytuację gospodarczą oraz wojnę w Ukrainie. Wniosek jest nadal analizowany i weryfikowany przez miasto. Nie podjęto jeszcze decyzji w tym zakresie.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego ponad 180 mln zł stanowi dofinansowanie z UE.

Przy inwestycji pracuje około 100 pracowników i 12 jednostek sprzętowych. Aktualnie prace koncentrują się na montażu elementów szklanych obiektu. Równolegle prowadzone są roboty w zakresie infrastruktury drogowej, gdzie większość zadań jest już na ukończeniu. Pozostały prace porządkowe, z branży zielni oraz oznakowania. Nowoczesny dworzec będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko Miasta, ale całego regionu – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

dworca w Lublinie
wizualizacja

Powstaje trzykondygnacyjny budynek wraz z częściowo użytkowym dachem oraz parkingiem podziemnym o powierzchni około 7,5 tys.m2 dla 174 samochodów. Powierzchnia całkowita dworca wyniesie ponad 18 tys. m2. Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma również plac Dworcowy. Po uporządkowaniu ruchu kołowego stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Architektonicznym przedłużeniem pl. Dworcowego stanie się ul. 1 Maja. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej.

Dach na części nieużytkowej i użytkowej został zabetonowany. Wykonano tam izolację z membrany z warstwą styropianu oraz instalację odwadniającą. W części użytkowej zamontowano wszystkie 30 donic do sadzenia drzew na dachu oraz rozpoczęto montaż placu zabaw. Będzie się on składał z systemowego parku linowego. Obecnie finalizowane jest pokrycie wiat fotowoltaiką. Trwa również montaż fasad szklanych na budynku dworca oraz instalacja podsufitki pod wiatą. Wykonawca zamontował już elewacje szklane na windach zewnętrznych i zakończył montaż paneli szklanych na wiatach przystankowych. W garażach podziemnych trwa montaż instalacji wewnętrznych, drzwi, prace wykończeniowe ścian, wykonano posadzki oraz izolację stropu. W budynku kładzione są instalacje wewnętrzne oraz wykonywane konstrukcje pod fasady aluminiowe, instalacje wentylacyjne i elektryczne. Wokół dworca wykonano wszystkie podbudowy z kruszywa i trwają przygotowania do układania warstw bitumicznych oraz zabetonowano wszystkie zatoki postojowe.

Prace obejmują również modernizacje ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Zaawansowanie robót drogowych jest różne w zależności od ulicy. Przy ul. 1 Maja zakończono roboty brukarskie oraz wykończeniowe. Do realizacji pozostało nasadzenie zieleni oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na ul. Pocztowej wykonano w całości roboty brukarskie, pozostało wykonanie elementów organizacji ruchu. Przy ul. Dworcowej zakończono prace dotyczące uzbrojenia podziemnego, wykonano podbudowę i zakończono układanie kostki granitowej na jezdni. Z kolei na placu Dworcowym zakończono pracę w zakresie infrastruktury podziemnej, wykonano nawierzchnię jezdni oraz większą część ciągów pieszych. Ułożono warstwy ścieralne na rondzie Sportowców, Młyńskiej, Krochmalnej i Stadionowej oraz częściowo na ul. Gazowej. Pozostało do wykonania: plac nawrotowy na ul. Gazowej, warstwa ścieralna na łączniku między ul. Młyńską i ul. Gazową, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty przy zakładaniu trawników. Wokół budynku głównego i pod wiatami autobusów odjazdowych trwają prace przy układaniu chodników z kostki i płyt granitowych. W zakresie trakcji trolejbusowej ustawiono wszystkie słupy oraz zamontowano wszystkie tory jezdne, trwa montaż rozjazdów. Na słupach trakcyjnych i słupach oświetleniowych zamontowano oprawy oświetleniowe i uruchomiono oświetlenie na wszystkich ulicach.

W minionym roku zakończono już część zadań drogowych, wchodzących w skład projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Udostępniono do ruchu rondo przy Targach Lublin oraz drogi dojazdowe do ul. Dworcowej od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wiaduktem i od strony al. Piłsudskiego, łącznie z przyległymi ciągami pieszo-rowerowymi. Zakończyły się również odbiory ul. Krochmalnej wraz z parkingami i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach rozbudowy tej ulicy powstały tam 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów. Gotowy jest również budynek socjalny dla kierowców komunikacji miejskiej i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

źródło: UM Lublin

Czytaj też: Lublin | Dworzec kolejowy | Place, Skwery, Parki  | Miasto | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły